10 ที่พักน่าน พักสะดวก อยู่ในตัวเมือง

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดในภาคเหนือที่น่าเที่ยว เป็นเมืองแห่งภูเขา ท้องนา วัดเก่า และวัฒนธรรมไทลื้อ ปัจจุบันมีสายการบิน Air asia และ Nok Air เปิดบินตรงจากดอนเมืองมายังน่าน ทำให้มีคนมาเที่ยวน่านมากขึ้น เพียงมีวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ก็สามารถมาเที่ยวได้แล้ว นักท่องเที่ยวส่วนมากจะมาพักในตัวเมืองน่านก่อน 1

Read more

วัดหัวข่วง น่าน

วัดหัวข่วง เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองน่าน ไม่ปรากฏว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยใด สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยล้านนาตอนปลาย พุทธศตวรรษที่ 20-22 มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามภายในพระวิหาร มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลักษณะพุทธศิลป์แบบท้องถิ่นล้านนา สกุลช่างเมืองน่าน ฝีมือประณีต โดยมีหลักฐานว่าเกี่ยวกับประวัติการบูรณะครั้งแรกใน พ.ศ. 2425 โดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าเมืองน่าน และต่อมาปี พ.ศ. 2472 ในสมัยเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองน่าน

Read more

วัดต้นแหลง วัดเก่าไทลื้อ อำเภอปัว น่าน

วัดบ้านต้นแหลง หรือ วัดต้นแหลง เป็นวัดเก่าแบบไทลื้อรุ่นแรกๆ อยู่ใน อ.ปัว จ.น่าน สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ. 2127 หรือประมาณ 422 ปี โดยช่างชาวไทลื้อ สันนิษฐานว่าพื้นที่บริเวณนี้มีชาวไทลื้อได้เข้ามาตั้งรากฐาน ลักษณะของวิหารทรงตะคุ่มหลังคาลาดต่ำซ้อนกัน 3 ชั้น มุงด้วยไม้แป้นเกล็ด ลักษณะเดียวกับบ้านเรือนแบบเดิมของชาวไทลื้อแถบสิบสองปันนา โครงสร้างส่วนบนเป็นไม้ ใช้วิธีการเข้าไม้

Read more

วัดภูเก็ต จุดชมวิวทุ่งนา อ.ปัว น่าน

วัดภูเก็ต เป็นวัดที่อยู่ใน อ.ปัว จ.น่าน ไม่ได้อยู่ในจังหวัดภูเก็ต ตามชื่อของวัด ส่วนที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางภาคเหนือ เรียกว่า “ภู” ส่วนคำว่า “เก็ต” มาจากวัดตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเก็ต ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดภูเก็ต” ตามลักษณะที่ตั้ง โดยวัดนี้มีพระครูสุทินนันทธรรม เจ้าคณะอำเภอบ่อเกลือ เป็นเจ้าอาวาส บันไดขึ้นไปยังวัด

Read more

รวมที่พักอำเภอปัว โรงแรม รีสอร์ทปัว จ.น่าน

อำเภอปัว ตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน มีธรรมชาติที่งดงาม มีวัฒนธรรมชาวไทลื้อ วัดวาอารามเก่าแก่ เดิมปัวเป็นอาณาจักรเล็กๆของล้านนา และเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวไทลื้อมาหลายร้อยปี มีความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินและแหล่งน้ำ เป็นพื้นที่นาของจังหวัดน่าน ต้นแหลงโฮมสเตย์ โฮมสเตย์แบบบ้านๆ กลางทุ่งนา ตั้งอยู่ใกล้เมือง ล้อมรอบด้วยวิวทิวทัศน์เมืองปัว 360 องศา ให้บริการด้วยบ้านพัก บ้านไทยล้านนา 2 ชั้น,

Read more

รวมที่พักน่าน โรงแรม รีสอร์ทน่าน

น่าน เป็นจังหวัดที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขาสูงที่มีความสลับซับซ้อน น่าน เป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย เนื่องจาก น่าน มี แหล่งท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ มากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี เช่น หอศิล์ปริมน่าน วัดพระธาตุแช่แห้ง

Read more

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน เขื่อนสิริกิติ์ แก่งนางพญา

อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อยู่ในพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ เป็นทิวเขาสลับซับซ้อนประกอบด้วยป่านานาชนิดที่ยังคงความสมบูรณ์ และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 624,468 ไร่ ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา และป่าเต็งรัง ซึ่งจะพลัดใบเปลี่ยนสีงดงามเมื่อย่างเข้าฤดูหนาว และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมาก เช่น เก้ง กวาง หมูป่า หมี

Read more

ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยวน่าน 3 วัน 2 คืน

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดทางภาคเหนือที่เพิ่งจะบูมเรื่องการท่องเที่ยวมาไม่นาน ด้วยการเดินทางที่สะดวกสบายขึ้นมีสายการบิน Low cost จากกรุงเทพฯ มายังน่าน และมีการกระตุ้นการท่องเที่ยว “เที่ยวเมืองรอง” นำค่าใช้จ่ายมาลดภาษีได้ ทำให้น่าน เป็นจังหวัดที่น่าไปเที่ยวมาก สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดน่านส่วนมากจะเป็นวัดเก่า เช่น วัดภูมินทร์, พระบรมธาตุแช่แห้ง, ทุ่งนาข้าว, บ่อเกลือสินเธาว์ ภูเขา, วัดไทลื้อ ใน

Read more

อุทยานแห่งชาติแม่จริม ล่องแก่งลำน้ำว้า

อุทยานแห่งชาติแม่จริม (ล่องแก่งลำน้ำว้า) อยู่ในเขตอำเภอแม่จริม ห่างจากตัวเมืองน่าน ประมาณ 60 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 1168 และ 1243 มีพื้นที่ 270,000 ไร่ หรือ 432 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำที่ไหลไปลงแม่น้ำน่านที่อำเภอเวียงสา สภาพป่าเป็นป่าดิบเขา

Read more