รวมที่พักใกล้ภูเรือ เลย

ที่พักใกล้ภูเรือ อุทยานฯ ภูเรือ เป็นภูเขาสูงทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีและเป็นอุทยานที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ทำให้เกิดน้ำค้างบนยอดหญ้าจะแข็งตัว ภาษาพื้นเมือง เรียกว่า “แม่คะนิ้ง” เดือนที่เหมาะมาเที่ยวคือ เดือนตุลาคม-มีนาคม นักท่องเที่ยวที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติ จะนิยมมาเที่ยวที่ภูเรือเป็นจำนวนมาก อุทยานแห่งชาติภูเรือนี้ ยังมีจุดน่าสนใจและน่าเที่ยวอีกหลายแห่ง เช่น ถ้ำหินแตก หินค้างหม้อ เป็นต้น ส่วนที่พักก็มีหลายรูปแบบและหลายราคา

Read more

เชียงคาน เลย

เชียงคาน เป็นเมืองขนาดเล็ก ริมแม่น้ำโขง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเลย ที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบประเพณี และการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย แบบพอเพียง ซึ่งหาดูได้ยากในปัจจุบัน ทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ภาพเรือนไม้เก่าแก่ตั้งเรียงแถวเป็นแนวยาวอยู่ริมถนนชายโขง ดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางกันมาที่นี่ บ้านเรือนที่เมืองเชียงคานจะแบ่งออกเป็นซอยย่อย เรียกว่า ถนนศรีเชียงคาน ขนานคู่กันไปไปกับถนนใหญ่ซึ่งเป็นถนนสายหลัก เริ่มตั้งแต่ถนนศรีเชียงคาน ซอยที่ 1-

Read more

10 ที่พักเชียงคาน ใกล้ถนนคนเดิน ริมแม่น้ำโขง (อัปเดต 2024)

เชียงคาน เป็นอำเภอเล็ก ๆ ริมแม่น้ำโขงในจังหวัดเลย อยู่ตรงข้ามฝั่งลาว เป็นอำเภอที่มีขนบทำเนียมประเพณี วัฒนธรรม มีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง วิถีการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย พอเพียง เป็นเมืองที่เงียบสงบ มีอากาศหนาว จุดชมทะเลหมอก ถนนคนเดิน จนทำให้ผู้คนนิยมมาพักผ่อนท่องเที่ยวกัน ที่นี่มีที่พักไว้บริการมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแบบ โรงแรม โฮมสเตย์ เกสท์เฮ้าส์

Read more

รวมที่พักเลย โรงแรม รีสอร์ทเลย

จังหวัดเลย เป็นจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ริมแม่น้ำโขง อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 520 กิโลเมตร เลยเป็นเมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ห้อมล้อมไปด้วยภูเขาท่ามกลางสายหมอก อากาศเย็นสบาย ที่เที่ยวทีมากมาย เช่น ภูกระดึง ภูหลวงหรือภูเรือ และมีงานประเพณีที่ไม่เหมือนที่อื่นคือ การแห่ผีตาโขน โรงแรมเลย พาเลซ ห้องพักใหม่ สะอาด สะดวกสบาย

Read more

รวมที่พักเชียงคาน โรงแรม รีสอร์ทเชียงคาน

เชียงคาน ตั้งอยู่ที่ จังหวัดเลย เป็นอำเภอเล็กๆ ที่มีอาณาเขตติดกับแม่น้ำโขงซึ่งกั้นเขตแดนไทยลาว ในสมัยก่อนชาวหลวงพระบางเองก็ได้อพพยมาตั้งรกราก ที่ อ.เชียงคานและได้นำวัฒนธรรมเข้ามาด้วย ไม่ว่าจะเป็นประเพณี อาหารการกิน ภาษาพูด ก็มีความคล้ายเคียงกัน จุดเด่นของเชียงคานคืออาคารบ้านเรือนตึกไม้แบบเก่าๆ ที่เรียงกันยาวเหยียด ริมแม่น้ำโขง ผู้คนใจดี การท่องเที่ยวในเชียงคานจะเป็นแบบเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิเช่น แก่งคุดคู้

Read more

ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยวเชียงคาน 2 วัน

ผู้สนับสนุน ตัวอย่างโปรแกรมเที่ยวเชียงคาน 2 วัน 1 คืน เมืองแห่งวัฒนธรรม ริมแม่น้ำโขง ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ถ่ายรูปกับบ้านไม้ เมืองเก่า อากาศหนาว วันที่ 1 06.30 น. ถึงเชียงคานตอนเช้า เริ่มวันใหม่ด้วยการใส่บาตรข้าวเหนียว หาซื้อของใส่บาตรได้แถวตลาด 07.00

Read more

สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย – ลาว การข้ามแดน

สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย – ลาว ตั้งอยู่ที่บ้านนากระเซ็ง เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเหือง เชื่อมระหว่างไทย ? สปป.ลาว สะพานนี้สามารถเดินทางผ่านไชยะบุรี สู่เมืองมรดกโลก คือ หลวงพระบางได้ ระยะทาง 363 กิโลเมตร หรือเดินทางข้ามไปท่องเที่ยวและซื้อสินค้าปลอดภาษี บริเวณร้านค้าใกล้สะพานฝั่ง สปป.ลาวได้ การข้ามแดนที่บริเวณสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย-ลาว กรณีไม่มีพาสปอร์ต

Read more

พระธาตุสัจจะ เลย

พระธาตุสัจจะ ตั้งอยู่บริเวณวัดลาดปู่ทรงธรรม บ้านท่าลี่ ตำบลท่าลี่ มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม องค์ประกอบของพระธาตุสัจจะ ประกอบด้วยดอกบัวบานมีกลีบ 3 ชั้น สูงประมาณ 1 เมตร ตั้งอยู่รอบองค์พระธาตุสัจจะ องค์พระธาตุสูง 33 เมตร สร้างขึ้นเพื่อต่อดวงชะตาพระธาตุพนมที่พักโค่นลงมาในอดีต และให้เป็นปูชนียสถานอันเป็นที่เคารพสักการะบูชาต่อไป การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข

Read more

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เลย

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย มีพื้นที่ทั้งหมด 73,225 ไร่ ภูมิประเทศประกอบด้วยขุนเขาสลับซับซ้อนทอดตัวเป็นแนวยาวจากเหนือจรดใต้ สภาพป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้งที่มีไม้ผลัดใบผสม ตามพื้นที่สูงเป็นป่าดิบเขาเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างแผ่นดินไทย-ลาว สัตว์ป่าที่พบเห็น ได้แก่ เลียงผา หมาใน นกเหยี่ยว เต่าปูลู สถานที่น่าสนใจภายในเขตอุทยานฯ ได้แก่ น้ำตกคิ้ง อยู่ริมเส้นทางหลวงสายแสงภาเหล่าก่อ ในลำน้ำแพร่ ตัวน้ำตกมีลักษณะเป็นแก่งหินลดหลั่นลงมา ที่จุดนี้ทางราชการได้ก่อสร้างเรือนประทับถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

Read more

วัดโพธิ์ชัยนาพึง วัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยา

วัดโพธิ์ชัยนาพึง อยู่ที่บ้านนาพึง ตำบลนาพึง วัดนี้สันนิษฐานว่าสร้างประมาณปลายกรุงศรีอยุธยา พระพุทธรูปองค์แสนที่ประดิษฐานอยู่ในกุฏิเจ้าอาวาสนั้น เป็นพระพุทธรูปโบราณคู่บ้านคู่เมืองมาหลายชั่วอายุคน ประทับขัดสมาธิราบ พระพักตร์ยาวรี ยอดพระเมาลีเป็นเปลวเพลิง พระสังฆาฏิเป็นท้องนาค สันนิษฐานว่าเป็นพระเชียงแสน นอกจากนี้ภายในวิหารหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า อาราม มีจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพุทธประวัติและวรรณกรรมท้องถิ่นที่ผนังด้านทิศเหนือมีจารึกว่าภาพเขียนดังกล่าวเขียนขึ้นเมื่อจุลศักราช 1214 ตรงกับพ.ศ. 2395 ตรงกับช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและที่ด้านนอกพระอุโบสถหลังเดียวกันนี้ยังมีภาพจิตรกรรม ซึ่งเขียนขึ้นในสมัยหลังคือเมื่อปี พ.ศ.

Read more