พระธาตุสัจจะ เลย

พระธาตุสัจจะ ตั้งอยู่บริเวณวัดลาดปู่ทรงธรรม บ้านท่าลี่ ตำบลท่าลี่ มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม องค์ประกอบของพระธาตุสัจจะ ประกอบด้วยดอกบัวบานมีกลีบ 3 ชั้น สูงประมาณ 1 เมตร ตั้งอยู่รอบองค์พระธาตุสัจจะ องค์พระธาตุสูง 33 เมตร สร้างขึ้นเพื่อต่อดวงชะตาพระธาตุพนมที่พักโค่นลงมาในอดีต และให้เป็นปูชนียสถานอันเป็นที่เคารพสักการะบูชาต่อไป

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 201 แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 2115 สายท่าลี่-อาฮี ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าลี่ประมาณ 2 กิโลเมตร

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 696

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *