สวนพฤกษศาสตร์โคอิชิคาว่า Koishikawa Botanical Gardens

ญี่ปุ่น / โตเกียว / สวนพฤกษศาสตร์โคอิชิคาว่า Koishikawa Botanical Gardens สวนพฤกษศาสตร์โคอิชิคาว่า (小石川植物園 Koishikawa Botanical Gardens) เป็นสวนพฤกษศาสตร์เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ก่อตั้งโดยโชกุนโทคุกาว่า (Tokugawa Shogunate) ในปี ค.ศ. 1684

Read more