สวนพฤกษศาสตร์โคอิชิคาว่า Koishikawa Botanical Gardens

ญี่ปุ่น / โตเกียว / สวนพฤกษศาสตร์โคอิชิคาว่า Koishikawa Botanical Gardens สวนพฤกษศาสตร์โคอิชิคาว่า (小石川植物園 Koishikawa Botanical Gardens) เป็นสวนพฤกษศาสตร์เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ก่อตั้งโดยโชกุนโทคุกาว่า (Tokugawa Shogunate) ในปี ค.ศ. 1684

Read more

ชมใบแปะก๊วยเปลี่ยนสี ที่โทได Tokyo University โตเกียว

ญี่ปุ่น / โตเกียว / โทได Tokyo University ใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆ นอกจากจะมีที่ภูมิภาคคันไซ เกียวโต นารา โอซาก้า ตามที่ได้พาไปชมในรีวิวที่แล้ว ที่โตเกียวเองก็มีใบไม้เปลี่ยนสีสวยๆ เช่นกัน แต่จะหนักไปทางใบแปะก๊วย สีเหลืองๆ ซะมากกว่า ใบไม้เปลี่ยนสี สีแดง

Read more