ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านชีววิทยาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของเต่าทะเล สำหรับหน่วยงานราชการ และคณะต่าง ๆ ที่เข้าชมทางศูนย์ได้จัดวิทยากรบรรยายเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ชมวีดีทัศน์ นิทรรศการ และชมความน่ารักของเต่าทะเลที่บ่ออนุบาล เพื่อได้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรเต่าทะเลของไทย

ศูนย์ฯ เปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. การเข้าชมกรุณาติดต่อก่อนล่วงหน้า ได้ที่ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง โทร. 0 3824 5736-64, 0 3843 1477 ต่อ 066-1035, 0 3824 5360 ต่อ 066-6178 www.navy.ni.th/turtle

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 384

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *