วัดปรางค์ ต้นดิกเดียม ต้นไม้มหัศจรรย์ น่าน

วัดปรางค์ เป็นวัดใน อ.ปัว จ.น่าน มีพระธาตุบุญนาค ไม่ปรากฎหลักฐานปีที่เริ่มสร้างแน่ชัด มีความเชื่อว่ามีพระธาตุบรรจุอยู่ในพระเจดีย์ เจดีย์สร้างเป็นลักษณะทรงระฆังแบบพิเศษ

ส่วนฐานเป็นชั้นหน้ากระดานใหญ่รองรับชั้นหน้ากระดานเล็กๆ เรียงซ้อนลดหลั่นกัน 3 ชั้น ถัดไปเป็นฐานบัวลูกแก้วย่อเก็จรับองค์ระฆัง ซึ่งมีลักษณะคล้ายรูปพุ่ม ตอนบนสุดทำเป็นปล้องไฉนและปลียอด (เข้าใจว่าคงซ่อมใหม่ในชั้นหลัง) สัดส่วนของฐานและรูปทรงอาจได้รับอิทธิพลมาจากเจดีย์ธาตุหมากโม วัดวิชุนราช เมืองหลวงพระบาง ของศิลปะลาว อายุราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21 แต่ได้ดัดแปลงรูปแบบโดยเพิ่มชั้นหน้ากระดานสี่เหลี่ยมเตี้ยๆ ซ้อนกันสามชั้นแทนบัวถลา ย่อเก็จบนฐานลูกแก้วตามแบบเจดีย์ศิลปะล้านนา และเพิ่มปล้องไฉนกับปลียอดขึ้นมาอีกส่วนหนึ่ง แสดงถึงพัฒนาการทางรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปในระยะหลัง พระธาตุบุญนาคนี้ กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนและกำหนดขอบเขตเป็นโบราณสถานไว้แล้ว

ต้นดิกเดียม

สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้ที่ทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาชมคือ ต้นดิกเดียม ต้นไม้หายาก และเป็นต้นไม้มหัศจรรย์ผิดธรรมชาติ มีความแปลกอยู่ 2 อย่าง อย่างแรกหันหลังให้แดด (ต้นไม้ปกติจะมีกิ่งยืดเข้าหาแดด) อย่างที่สองเมื่อมีคนลูบเบาๆ ที่ลำต้น ใบไม้จะไหวสั่นคล้ายกับมีลมพัดใบ ด้วยความแปลกของต้นดิกเดียมจึงถูกจัดให้เป็น 1 ใน UNSEEN THAILAND

ต้นดิกเดียม นอกจากที่วัดปรางค์แล้ว ยังสามารถดูได้ที่อื่น เช่น วนอุทยานแพะเมืองผี จ.แพร่ และ วัดภูเก็ต อ.ปัว จ.น่าน

ภายในวัด

ภาพวาดพุทธศาสนาในโบสถ์

การเข้าชม
เวลาทำการ : 06.00– 18.00 น.
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ที่ตั้ง
ที่อยู่ :
149 บ้านปรางค์ หมู่ที่ 3 อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
เบอร์โทรศัพท์ :
การเดินทาง
รถยนต์ : ใช้ถนน 1080 ที่อยู่ตรงข้ามตลาดสดเทศบาลปัว ขับตรงไปประมาณ 600 เมตรจะเจอแยกวงเวียนเล็กๆ วัดอยู่ตรงวงเวียน ภายในวัดมีที่จอดรถ

Post Views 3849

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *