วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร น่าน

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เดิมเรียก วัดหลวง หรือ วัดหลวงกลางเวียง ตั้งอยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. 1949  สำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ซึ่งถูกค้นพบภายในวัด และมีการซ่อมแซมในสมัยของเจ้าพระยาพลเทพฤาทัย พ.ศ. 2079 ในฐานะเป็นวัดของราชสำนัก

ปูชนียสถานที่สำคัญภายในวัด ได้แก่

  • เจดีย์ทรงลังกา (ทรงระฆัง)

มีรูปปั้นรูปช้างครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบ ลักษณะเหมือนฐานรองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก ลักษณะคล้ายวัดช้างล้อม จังหวัดสุโขทัย

  • พระประธานเป็นปูนปั้นขนาดใหญ่ศิลปะเชียงแสน

ฝีมือสกุลช่างน่านที่มีพุทธลักษณะงดงาม

  • พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

พระพุทธรูปสำริดปางประทานอภัย สูง 145 เซนติเมตร อายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลาย ส่วนผสมของทองคำ 65%

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00– 18.00 น.
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ที่ตั้ง
ที่อยู่ :
ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5477-2164
การเดินทาง
รถยนต์ : ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่เข้าสู่ตัวเมืองน่าน วัดตั้งอยู่ติดกับข่วงเมืองน่าน บริเวณสี่แยกถนนสุริยพงษ์และถนนผากอง ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

Post Views 742

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *