อ่าวทุ่งมะขามน้อย-ใหญ่ ท่าเรือเร็วลมพระยา ชุมพร

อ่าวทุ่งมะขามน้อย-ใหญ่ ประกอบด้วยอ่าวทุ่งมะขามน้อยและอ่าวทุ่งมะขามใหญ่ ทั้ง 2 อ่าวมีลักษณะโค้งเว้าสวยเป็นรูปครึ่งวงกลมสองวงคั่นด้วยแหลมหิน อ่าวทุ่งมะขามน้อยยาวประมาณ 1 กิโลเมตร หาดกว้างทรายสวยละเอียด

มีรีสอร์ทและเป็นท่าเรือของเรือเร็ว (เรือเร็วลมพระยา) ที่เดินทางไปยังเกาะเต่า และอ่าวทุ่งมะขามใหญ่ อ่าวมีขนาดใหญ่กว่าอ่าวทุ่งมะขามน้อย ความยาวของหาดประมาณ 4 กิโลเมตร ตลอดแนวชายหาดเป็นสวนมะพร้าวของชาวบ้าน สามารถมองเห็นเกาะละวะ เกาะรังกาจิว ได้อย่างชัดเจน ตอนใต้สุดเป็นที่ตั้งของวัดเขาโพงพางที่มีบรรยากาศที่สงบ

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 1963

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *