พระเจดีย์กลางน้ำ ป่าชายเลนเจดีย์กลางน้ำ ระยอง

พระเจดีย์กลางน้ำ เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดระยอง ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำระยอง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2416 สมัยพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิดสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เจ้าเมืองระยอง ลักษณะเจดีย์ก่อด้วยอิฐถือปูนทรงระฆังฐานกลม ความสูงประมาณ 10 เมตร มีบันไดขึ้น 2 ข้าง กำแพงรอบฐานเจดีย์ 2 ชั้น ลูกกรงเป็นลวดลายดินเผาเคลือบสีเขียว ส่วนยอดมีบัลลังก์สีเหลี่ยมและเสาหานรองรับปล้องไฉน ปลียอดส่วนบนเป็นเม็ดน้ำค้าง

เจดีย์กลางน้ำ ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดระยอง ในวันเพ็ญ 12 ของทุกปีซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก จะมีงานประเพณีทอดกระฐินและงานห่มผ้าเจดีย์กลางน้ำ ซึ่งบริเวณโดยรอบจะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 52 ไร่ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ บรรยากาศร่มรื่นจึงเหมาะกับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านในยามว่าง  ซึ่งทางเทศบาลนครระยองได้มีการบูรณะสถานที่ พร้อมกับสร้างสะพานคอนกรีตเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมป่าชายเลนได้

ป่าชายเลน

สะพานไม้ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน

บ้านเล็กในป่าใหญ่

ในพื้นที่ป่าชายเลนมีบ้านไม้เป็นเพิงเล็กๆ อยู่ 1 หลัง เป็นบ้านของคุณลุงสมบุญ สุขอินทร์ อายุ 78 ปี ทำอาชีพประมง ตอนที่คุณลุงซื้อที่ไว้ยังไม่มีป่า เป็นทุ่งกว้าง คุณลุงได้เริ่มต้นปลูกป่าที่ละต้นสองต้น เป็นเวลาร่วม 40 ปี จนทางราชการได้มาร่วมโครงการ จนถึงตอนนี้ต้นไม้เหล่านี้เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ

คอนโดปู

คอนโดปู สร้างขึ้นโดยการนำกิ่งไม้มาวางทับกัน เพื่อเป็นที่หลบภัยของปู

หอยที่รากต้นไม้ และปูแสม ที่หากินตามพื้นดิน

พื้นที่อนุรักษ์ ห้ามจับสัตว์

ป้ายให้ความรู้พันธุ์ไม้ป่าชายเลน

พื้นที่ป่าชายเลน มีสภาพเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ และมีงูด้วย แนะนำว่าควรเดินด้วยความระมัดระวัง และเดินบนทางเดินเท่านั้น

ป่าชายเลนเจดีย์กลางน้ำ เป็นป่าชายเลนในเมือง ที่มีสภาพป่าสมบูรณ์ บนพื้นที่กว่า 500 ไร่ มีต้นไม้ป่าชายเลนนานาชนิด เช่น แสม โกงกาง ตะบูน ลำแพน ฯลฯ ปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากเอกชน เช่น IRPC ธนาคารกสิกร วิริยะประกันภัย ฯลฯ สร้างคอนโดปู ป้ายข้อมูลให้ความรู้ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และ หอชมวิว

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 08.00- 16.30 น.
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ที่ตั้ง – ติดต่อ
ที่อยู่ :
 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
การเดินทาง
รถยนต์ : อยู่ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เส้นทางไปปากน้ำระยอง พระเจดีย์กลางน้ำจะอยู่สุดทาง แต่ถ้ามาจากปากน้ำให้ข้ามสะพานเฉลิมชัย แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ถนนสมุทรเจดีย์ รถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองขับไปตามถนนอดุลย์ธรรมประภาสแล้ว เลี้ยวขวาตรงถนนสมุทรคงคาตัดผ่าน ขับตรงต่อไป ผ่านวัดปากน้ำไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร สุดทางที่พระเจดีย์กลางน้ำ

Post Views 20069

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *