ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบินในประเทศ แบบเข้าใจง่าย Step by Step

ปัจจุบันการเดินทางโดยเครื่องบินมีราคาถูกกว่าแต่ก่อนมาก เนื่องจากมีสายการบิน Low cost มาเปิดให้บริการ อีกทั้งการเดินทางโดยเครื่องบินก็ใช้เวลาเดินทางไม่นาน ทำให้ไม่เหนื่อยกับการเดินทาง จึงมีการเดินทางด้วยเครื่องบินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อน อาจจะกลัวว่าขึ้นเครื่องไม่ถูก กลัวจะตกเครื่อง ลองมาดูรีวิวนี้ครับ รับรองว่าอ่านจบแล้วขึ้นเครื่องได้อย่างแน่นอน

ก่อนที่จะบอกขั้นตอนต่างๆ เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นเครื่องกันก่อน

Itinerary = ใบรายละเอียดการเดินทาง เรามักจะได้ใบนี้หลังจากที่เราซื้อตั๋วเครื่องบินทางอินเตอร์เนต

Air Ticket = ตั๋วเครื่องบิน

E-Ticket = ตั๋วเครื่องบินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปไฟล์ส่งไปทางเมล หรือ แบบกระดาษ A4 ทางสายการบินหรือเอเจนซี่จะส่งให้หลังจากการจองเสร็จสมบูรณ์ ตั๋วชนิดนี้ไม่สามารถใช้ขึ้นเครื่องได้เลย ต้องไป check in ที่สนามบินในวันเดินทางเสียก่อน ถึงจะได้ตั๋วจริง

Boarding Pass = บัตรโดยสาร / ใบผ่านขึ้นเครื่อง

Departure Time = เวลาเครื่องออก

Boarding Time = เวลาขึ้นเครื่อง

Departing = เครื่องออกจาก (สนามบิน) / เวลาออก

Arriving = เครื่องถึงที่หมาย (สนามบิน) / เวลาถึง


ข้อห้าม

การเดินทางโดยเครื่องบินมีข้อห้ามหลายอย่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ในที่นี้จะพูดถึงกฎทั่วไปของทุกสายการบิน ส่วนกฎของแต่ละสายการบิน เช่นน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง จำนวนสัมภาระติดตัว ฯลฯ ให้ดูได้จากเวบไซต์ของสายการบิน ควรศึกษาก่อนขึ้นเครื่อง

1. ห้ามนำของเหลวถือขึ้นเครื่องเกินชิ้นละ 100 ml (ml, cc, g ให้ถือเป็นค่าเดียวกัน) หากมีความจำเป็นต้องนำของเหลวติดตัวไปด้วยเช่นพวกแชมพู สบู่เหลว ให้ใช้วิธีแบ่งใส่ขวดเล็กๆ ที่มีปริมาตรไม่เกิน 100 ml ควรจะเป็นขวดที่ระบุปริมาณชัดเจน เช่น ขวดแชมพูเก่า ขนาดเล็ก โดยวิธีนี้เราสามารถนำของเหลวติดตัวรวมกันแล้วไม่เกิน 1,000 ml ขนาดของของเหลวจะยึดจากฉลากบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก เช่น ครีม ที่ฉลากติดไว้ว่า 120 ml ถึงแม้ว่าจะใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งก็ไม่สามารถนำติดตัวไปได้ เพราะปริมาตรที่ฉลากระบุไว้เกิน 100 ml ของเหลวที่มีปริมาณเกินที่ระบุไว้จะต้องถูกทิ้งขยะ แต่ในกรณีของเหลวโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องจะไม่จำกัดปริมาณ

น้ำพริก จัดอยู่ในประเภทของเหลว ถ้าต้องการนำติดตัวขึ้นเครื่อง ให้เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ฉลากระบุปริมาตรไม่เกิน 100 กรัม

2. ห้ามนำของมีคม วัตถุไวไฟ อาวุธ ถือขึ้นเครื่อง เช่นกรรไกร มีด คัทเตอร์ ดอกไม้ไฟ ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจเจอจะต้องถูกทิ้งขยะ (มีดโกนหนวดผู้ชายแบบซ่อนคมมีดสามารถถือขึ้นเครื่องได้ แต่แบบด้ามใบมีดถือขึ้นเครื่องไม่ได้)

3. น้ำหนักกระเป๋า – สัมภาระขึ้นเครื่อง สายการบินโดยทั่วไป ให้นำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ขนาดไม่เกิน 56x36x23 cm สำหรับกระเป๋าถือของผู้หญิงหรือกระเป๋ากล้องสามารถนำติดตัวไปได้โดยไม่นับว่าเป็นสัมภาระ

4. ห้ามนำ Power bank โหลดใต้ท้องเครื่อง แต่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ โดย Power bank ต้องมีขนาดไม่เกิน 32,000 mAh โดยพนักงานจะอ้างอิง mAh ของ Power bank ตามรายละเอียดที่ติดกับ Power bank หากไม่มีรายละเอียดติดไว้ หรือลอกออกหมดแล้ว อาจถูกปฏิเสธไม่ให้นำ Power bank ขึ้นเครื่อง


ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบิน

หลังจากศึกษาข้อห้ามเรื่องของเหลว ของมีคม และข้อห้ามของสายการบินไปแล้ว ทีนี้เรามาดู 9 ขั้นตอนง่ายๆ ในการขึ้นเครื่องกัน

1. เตรียมตัว หลังจากที่เราได้จองตั๋วเครื่องบินกับสายการบิน หรือ เอเจนซี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจะได้ Itinerary หรือ E-Ticket ใบนี้จะพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษหรือจะเก็บเป็นรูปไว้ในมือถือก็ได้ ใบ Itinerary หรือ E-Ticket ยังไม่ใช่ตั๋วที่ขึ้นเครื่องได้เลย เราจะต้องผ่านกระบวนการเช็คอิน เพื่อยืนยันว่าเรามาถึงสนามบิน พร้อมขึ้นเครื่องแล้ว สำหรับมือใหม่แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเครื่องออก 2 ชั่วโมง

ซ้าย. Itinerary ของ Air Asia, ขวา. eTicket ของ Thai Lion Air

2. ตรวจสอบเที่ยวบิน เมื่อถึงสนามบินให้เช็คดูจอมอนิเตอร์ว่าเที่ยวบินที่เรานั่งมีสถานะเป็นยังไง ออกตามเวลาหรือ Delay หรือไม่ เค้าน์เตอร์เช็คอินหมายเลขอะไร

(2.1) สำหรับคนที่บินสายการบิน Air Asia, Nok Air และ Lion Air ที่ไม่มีสัมภาระโหลด + ทำ Web Check-in มาแล้ว ให้ข้ามไปข้อ 4 เลย

3. เช็คอิน ให้เดินไปที่เคาน์เตอร์ของสายการบินช่องผู้โดยสารในประเทศ เพื่อทำการเช็คอิน – โหลดกระเป๋า (ถ้ามี) โดยจะต้องใช้บัตรประชาชน/ใบขับขี่/Passport อย่างใดอย่างหนึ่ง  (Itinerary จะมีหรือไม่มีก็ได้) เสร็จจากขั้นตอนนี้เราจะได้ใบ Boarding Pass มา ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ – นามสกุล ที่นั่ง เกต

เค้าน์เตอร์เช็คอิน นกแอร์

Boarding Pass นกแอร์

4. เข้าโซนผู้โดยสารขาออก เดินตามป้ายผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ส่งบัตรประชนชนพร้อม Boarding Pass ให้เจ้าหน้าที่ตรวจ จากนั้นก็วางกระเป๋าที่จะถือขึ้นเครื่องใส่สายพาน x-ray ส่วนของที่อยู่ในกระเป๋ากางเกง กระเป๋าเสื้อ เข็มขัด ให้หยิบออกมาวางในตระกร้าให้หมด แล้วเดินผ่านประตูตรวจจับโลหะ รับสัมภาระคืน (บางสนามบินจะมีการตรวจ Boarding Pass หลังสแกนสัมภาระ เช่นสนามบินเชียงราย)

ในขั้นตอนสแกนสัมภาระจะเข้าได้เฉพาะคนที่มี Boarding Pass เท่านั้น คนที่มาส่งจะไม่สามารถเข้าไปด้านในได้, น้ำดื่ม จะต้องทานให้หมดก่อนเข้าสแกนสัมภาระ หรือไม่ก็ต้องทิ้งลงถังขยะ

ในขั้นตอนนี้ บางสนามบินอาจไม่ได้ x-ray กระเป๋าต่อจากการตรวจ Boarding Pass แต่จะ x-ray ก่อนเข้าเกต เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ

5. รอขึ้นเครื่อง เดินไปรอขึ้นเครื่องตามเกตที่ระบุใน Boarding Pass ในกรณีที่ Boarding Pass ไม่ได้ระบุไว้ก็สามารถดูได้จากจอมอนิเตอร์ได้เช่นกัน เมื่อถึงเกตแล้วให้ดูว่าเที่ยวบินตรงกับใน Boarding Pass เราหรือไม่ ระหว่างรอให้ดูจอประจำเกตอยู่ตลอดเวลาว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ บางครั้งก็มีการเปลี่ยนเกตได้เหมือนกัน

ถ้าไปถึงเกตก่อนเวลาเครื่องออกตั้งแต่ 60 นาทีขึ้นไปจะไปชอปปิ้ง ทานข้าว เดินเล่นก่อนก็ได้ แนะนำว่าให้เข้าห้องน้ำ ทำธุระให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่อง

รายละเอียดเที่ยวบิน, Boarding Time, ที่นั่ง, เกต ที่ระบุใน Boarding Pass

ที่นั่งรอขึ้นเครื่อง

6. ขึ้นเครื่อง ก่อนเครื่องออก 30-40 นาที (Boarding Time) จะมีเจ้าหน้าที่เรียกขึ้นเครื่อง โดยจะเรียกผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วใน class แพงขึ้นก่อน เช่น Business class, Hot seat, High Flyer, Premium จากนั้นจึงตามด้วยผู้โดยสารที่เหลือ เจ้าหน้าที่จะขอดูบัตรประชาชนพร้อม Boarding Pass และฉีก Boarding Pass ส่วนของสายการบินออก คืนส่วนที่เหลือให้เรา

สิ่งที่แตกต่างระหว่างเครื่องบินกับรถทัวร์คือเวลาขึ้นเครื่อง เครื่องบินจะต้องขึ้นก่อนเครื่องออก 30-40 นาที (Boarding Time) มือใหม่บางคนไม่รู้ไปขึ้นเครื่องตามเวลาเครื่องออกเป๊ะ (Departure Time) ผลสุดท้ายคือตกเครื่องไปตามระเบียบ เวลาที่เครื่องออกจะเป็นเวลาที่เครื่อง Push back ถอยออกจากงวงช้าง เตรียมที่จะ Take Off

7. นั่งตามหมายเลข เมื่อขึ้นไปอยู่บนเครื่องแล้วให้นั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ หมายเลขที่นั่งจะติดอยู่บริเวณที่เก็บสัมภาระ หากหาไม่เจอ หรือมีคนมานั่งที่เรา ให้ขอความช่วยเหลือกับลูกเรือบนเครื่อง สัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่องสามารถเก็บไว้ในช่องด้านบนได้ ส่วนของมีค่าให้เก็บไว้กับตัว

หมายเลขที่นั่งบนเครื่องบิน

เมื่อนั่งแล้วให้รัดเข็มขัด อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด โทรศัพท์มือถือ ไอแพด จะต้องปิดเครื่องก่อนที่เครื่องบินจะออก และจะสามารถเปิดใช้งานใน Flight mode ได้หลังจากที่เครื่องรักษาระดับได้แล้ว จะมีไฟสัญญาณบอก

ก่อนที่เครื่องจะ Take Off จะมีลูกเรือมาสาธิตความปลอดภัย เช่นหน้ากากออกซิเจน เสื้อชูชีพ ประตูทางออกฉุกเฉิน

8. เดินทาง ผู้โดยสารจะต้องรัดเข็มขัดในเวลาที่เครื่องขึ้น และ ลง แต่เพื่อความปลอดภัยจะแนะนำให้รัดเข็มขัดไว้ตลอดเวลา สำหรับคนที่ไม่เคยขึ้นเครื่อง เวลาเครื่อง Take Off หรือ Landing มักจะมีอาการหูอื้อ แนะนำให้เคี้ยวหมากฝรั่งหรือกลืนน้ำลายบ่อยๆ จะช่วยได้ ถ้ารู้สึกเวียนหัวให้หลับตา นอน หรือ ถ้าอยากจะอาเจียนให้หยิบถุงอ้วกที่ช่องใส่หนังสือมาใช้ได้ ลักษณะจะเป็นถุงกระดาษสีขาว

บนเครื่องบินมีห้องน้ำแต่จะใช้ได้ช่วงที่เครื่องบินรักษาระดับได้แล้ว ช่วงบินขึ้น (Take Off) และลง (Landing) ไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ ให้สังเกตดูได้จากไฟสถานะห้องน้ำบนเครื่อง ถ้าไฟเขียวแสดงว่าใช้งานได้

9. ถึงที่หมาย เมื่อถึงที่หมายให้ไปรอรับกระเป๋าที่สายพาน (ถ้ามี) ตามที่หน้าจอระบุไว้ในสนามบินปลายทาง แล้วก็เดินออกจากสนามบินได้เลย เป็นอันจบภารกิจ

เก้าขั้นตอนง่ายๆ นี้ เราคิดว่าจะทำให้มือใหม่ได้รู้ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง ไม่ต้องกลัวตกเครื่อง การขึ้นเครื่องบินนั้นขั้นตอนอาจจะเยอะกว่าการขึ้นรถทัวร์นิดหน่อย เพราะมีขั้นตอนความปลอดภัยที่เข้มงวดกว่า แต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมาย

ใหม่ล่าสุด !!! : 11 ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ

Post Views 814973

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

145 thoughts on “ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบินในประเทศ แบบเข้าใจง่าย Step by Step

 • April 19, 2017 at 5:45 pm
  Permalink

  อายุ14 ขึ้งเครื่องเองได้มั้ยค่ะ เพราะว่าตอนไปกับผู้ปกครอง มีแอร์ถามว่า เดินทางคนเดียวรึเปล่าค่ะ เลยอยากทราบค่ะ

 • April 19, 2017 at 8:48 pm
  Permalink

  ตอบคุณ ice

  สายการบินอะไรครับ ในประเทศใช่ไหมครับ ถ้าเป็น air asia สามารถเดินทางเองได้ครับ

  อ้างอิง ข้อ 7.2 เด็กที่เดินทางตามลำพัง
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจะไม่สามารถใช้บริการของเราได้ยกเว้นจะเดินทางมากับผู้ที่มีอายุอย่างต่ำ 18 ปีหรือ

  http://www.airasia.com/th/th/about-us/terms-and-conditions-qz.page

 • April 28, 2017 at 4:30 pm
  Permalink

  ถ้ามีติดคดีความขึ้นเครื่องได้มั้ยในประเทศ

 • April 28, 2017 at 8:20 pm
  Permalink

  ตอบคุณ ไม่ประสง

  ได้ครับ

 • May 12, 2017 at 8:59 am
  Permalink

  ทำบัตร ประชาชนหาย อยู่ต่างจังหวัดพรุ่งนี้ต้องขึ้นเครื่องแล้ว จะเข้า เช็คอินได้มั้ยค่ะ

 • May 12, 2017 at 9:06 am
  Permalink

  ตอบคุณ Aonchey

  เอกสารทางราชการอื่นๆ ใช้ขึ้นเครื่องในประเทศได้ครับ เช่น ใบขับขี่ บัตรราชการ passport

 • May 29, 2017 at 10:54 pm
  Permalink

  กระเป๋าเงินหายต้องขึ้นเครื่อง บัตรอะไรหายหมด ต้องเดินทางด่วนไปได้ป่าวอ่ะ ในประเทศ

 • May 29, 2017 at 10:58 pm
  Permalink

  ตอบคุณ tong

  Passport มีไหมครับ

 • May 29, 2017 at 11:04 pm
  Permalink

  ไม่มีเลยอ่ะ

 • May 29, 2017 at 11:05 pm
  Permalink

  มีเเต่บัตรที่ทำงาน

 • May 29, 2017 at 11:09 pm
  Permalink

  เค้าจำเป็นจะต้องใช้บัตร ทำอะไรหรอ..ค่ะ

 • May 29, 2017 at 11:10 pm
  Permalink

  เเย่เเล้ว…555

 • June 17, 2017 at 10:23 am
  Permalink

  บัตรประชาชนหมดอายุขึ้นเครื่องได้ไหมคับ

 • June 17, 2017 at 2:16 pm
  Permalink

  ตอบคุณ วรพจน์

  เป็นเคสๆ ไปครับ บางครั้งได้ บางครั้งไม่ได้ แล้วแต่เจ้าหน้าที่ครับ https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87&oq=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87&aqs=chrome..69i57j0l2.3485j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 • June 24, 2017 at 2:06 am
  Permalink

  ถ้าเรามีบัตรประชาชน พาสปอร์ตก็ไม่ต้องใช้ใช่มั้ยคะ

 • June 27, 2017 at 4:10 pm
  Permalink

  ตอบคุณ baitoey

  ใช่ครับ

 • July 29, 2017 at 11:24 pm
  Permalink

  กรรไกรตัดเล็บ ถือขึ้นเครื่องได้ไหมคะ

 • July 30, 2017 at 7:45 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Oh

  บินในประเทศ น่าจะได้ครับ แต่ถ้าเจอเจ้าที่เข้มงวดก็อาจไม่ได้

  เมื่อก่อนเวลาขึ้นเครื่องผมจะนำขวดน้ำ ขวดเปล่าไปกรอกน้ำด้านในทาน คือดูตามกฎแล้ว เราสามารถทำได้ เพราะเป็นแค่ภาชนะเปล่า ไม่มีน้ำ ไม่มีของเหลว แต่มีอยู่ครั้งนึงขวดเปล่านี้ไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่ไม่ให้เอาเข้าด้านใน ตั้งแต่นั้นเลยรู้ว่า กฎต่างๆ ก็ขึ้นกับเจ้าหน้าที่ด้วยว่าจะมองเป็นของต้องห้ามหรือเปล่า

 • October 11, 2017 at 6:09 pm
  Permalink

  มีแต่บัตร ชาวเขาสีชมพูขึ้นเครื่องได้ใหมครับ

 • October 12, 2017 at 12:28 pm
  Permalink

  ตอบคุณ wisharut

  ไม่ชัวร์ครับ แนะนำให้สอบถามไปยังสายการบินครับผม

 • October 22, 2017 at 3:25 pm
  Permalink

  ตอบคุณ ไม่ประสงค์

  แนะนำให้ถามไปยังสายการบินครับ แต่ละสายการบินก็ต่างนโยบาย เต๊นท์ขนาดเท่าไหร่ หนักเท่าไหร่ เตรียมข้อมูลไว้ด้วยนะครับ สายการบินน่าจะถาม

 • December 15, 2017 at 7:05 pm
  Permalink

  สามารถพกที่กันคิ้วได้มั้ยคะ

 • December 15, 2017 at 11:04 pm
  Permalink

  ตอบคุณ BBAM

  ที่กันคิ้ว ของลักษณะนี้มันก้ำกึ่งครับ แล้วแต่เจ้าหน้าที่เลยว่าจะมองมันเป็นของอันตรายไหม

 • December 23, 2017 at 4:45 pm
  Permalink

  ใช้สำเนาบัตรประชาชนแทน ได้มั้ยครับ

 • December 23, 2017 at 4:48 pm
  Permalink

  ตอบคุณ nes

  ตามกฎแล้วไม่ได้ครับ

 • December 30, 2017 at 1:32 pm
  Permalink

  บุหรี่ไฟฟ้านำขึ้นเครื่องได้ไหมครับ ไม่ได้โหลดกระเป๋าใต้เครื่องนะครับ

 • December 30, 2017 at 9:43 pm
  Permalink

  เอาpowerbankขึ้นเครื่องได้มั้ยคะ
  powerbank 20,000แอมป์อะค่ะ

 • December 31, 2017 at 1:22 pm
  Permalink

  พาเด็กอายุ1ขวบครึ่งขึ้นเครื่อง…พอจะมีวิธีทำให้เด็กไม่หูอื้อมั้ยคะ

 • December 31, 2017 at 2:49 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Mi

  ถือขึ้นเครื่องได้ครับ แต่ห้ามโหลด

 • January 14, 2018 at 7:15 am
  Permalink

  คนต่างด้าวเดินทางในประเทศโดยใช่
  พาสปรอต์ci ได้มั๊ยค่ะ

 • January 15, 2018 at 5:15 pm
  Permalink

  เด็กเล็กยังไม่บัตร ต้องทำใงคับ

 • January 17, 2018 at 11:49 am
  Permalink

  ตอบคุณ Pongpong

  ใช้สูติบัตรฉบับจริง ครับ

 • January 17, 2018 at 11:56 am
  Permalink

  ตอบคุณ Jajar

  ได้ครับ

 • March 20, 2018 at 8:20 pm
  Permalink

  ถ้าเราเช็คอินออนไลน์แล้ว ตอนเอาAir Ticket อยู่ไหนค่ะ

 • March 20, 2018 at 9:13 pm
  Permalink

  ตอบคุณ V

  หมายถึง Boarding Pass หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ print จากหน้าเวบตอน check in ได้เลยครับ
  ถ้าไม่มี Printer ให้ counter สายการบิน print ให้ไ้ด้ครับ

 • April 1, 2018 at 1:01 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Oh อีกคน
  จากประสบการณ์ตรง เดินทางในประเทศ กรรไกรตัดเล็บนำขึ้นเครื่องไม่ได้นะคะ แต่ไม่แน่ใจจะเป็นทุกสายการบินหรือเปล่า

 • April 4, 2018 at 9:34 am
  Permalink

  ใข้สำเนาบัตประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงขึ้นเครื่องได้มัยคับ

 • April 4, 2018 at 3:42 pm
  Permalink

  ตอบคุณ ฐิติพันธ์

  โดยปกติแล้วไม่ได้ครับ

 • April 10, 2018 at 10:30 pm
  Permalink

  ถ้าเดินทางภายในประเทศไม่จำเป็นต้องใช้พาสปอร์ตใช่ไหมคะ พอดีไม่เคยเดินทางด้วยเครื่องบิน

 • April 11, 2018 at 11:00 am
  Permalink

  เด็ก9ขวบ6ขวบ3ขวบไม่ได้เอาบัตรและสูติบัตรมาเลยแต่กลับกับแม่สามารถขึ้นเครื่องได้มั๊ยค่ะ

 • April 11, 2018 at 1:09 pm
  Permalink

  ตอบคุณ punnam

  เดินทางในประเทศใช้บัตรประชาชนใบเดียวได้ครับ

 • April 11, 2018 at 1:10 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Monrudee

  โดยปกติแล้วไม่ได้ครับ ลองติดต่อสายการบินนะครับ ว่าสามารถใช้อะไรแทนได้บ้าง

 • April 23, 2018 at 8:43 pm
  Permalink

  น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่ไม่เกิน 7 กิโล นี่ไม่เกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระที่เราซื้อไว้ 15,20กิโลตอนจองใช่ไหมค่ะ

 • April 25, 2018 at 12:15 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Design

  ไม่เกี่ยวครับผม จะซื้อน้ำหนัก หรือไม่ซื้อก็ตาม ก็สามารถถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 โลครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *