ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบินในประเทศ แบบเข้าใจง่าย Step by Step

ปัจจุบันการเดินทางโดยเครื่องบินมีราคาถูกกว่าแต่ก่อนมาก เนื่องจากมีสายการบิน Low cost มาเปิดให้บริการ อีกทั้งการเดินทางโดยเครื่องบินก็ใช้เวลาเดินทางไม่นาน ทำให้ไม่เหนื่อยกับการเดินทาง จึงมีการเดินทางด้วยเครื่องบินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก สำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยขึ้นเครื่องบินมาก่อน อาจจะกลัวว่าขึ้นเครื่องไม่ถูก กลัวจะตกเครื่อง ลองมาดูรีวิวนี้ครับ รับรองว่าอ่านจบแล้วขึ้นเครื่องได้อย่างแน่นอน

ก่อนที่จะบอกขั้นตอนต่างๆ เรามาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นเครื่องกันก่อน

Itinerary = ใบรายละเอียดการเดินทาง เรามักจะได้ใบนี้หลังจากที่เราซื้อตั๋วเครื่องบินทางอินเตอร์เนต

Air Ticket = ตั๋วเครื่องบิน

E-Ticket = ตั๋วเครื่องบินแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปไฟล์ส่งไปทางเมล หรือ แบบกระดาษ A4 ทางสายการบินหรือเอเจนซี่จะส่งให้หลังจากการจองเสร็จสมบูรณ์ ตั๋วชนิดนี้ไม่สามารถใช้ขึ้นเครื่องได้เลย ต้องไป check in ที่สนามบินในวันเดินทางเสียก่อน ถึงจะได้ตั๋วจริง

Boarding Pass = บัตรโดยสาร / ใบผ่านขึ้นเครื่อง

Departure Time = เวลาเครื่องออก

Boarding Time = เวลาขึ้นเครื่อง

Departing = เครื่องออกจาก (สนามบิน) / เวลาออก

Arriving = เครื่องถึงที่หมาย (สนามบิน) / เวลาถึง


ข้อห้าม

การเดินทางโดยเครื่องบินมีข้อห้ามหลายอย่าง เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ในที่นี้จะพูดถึงกฎทั่วไปของทุกสายการบิน ส่วนกฎของแต่ละสายการบิน เช่นน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง จำนวนสัมภาระติดตัว ฯลฯ ให้ดูได้จากเวบไซต์ของสายการบิน ควรศึกษาก่อนขึ้นเครื่อง

1. ห้ามนำของเหลวถือขึ้นเครื่องเกินชิ้นละ 100 ml (ml, cc, g ให้ถือเป็นค่าเดียวกัน) หากมีความจำเป็นต้องนำของเหลวติดตัวไปด้วยเช่นพวกแชมพู สบู่เหลว ให้ใช้วิธีแบ่งใส่ขวดเล็กๆ ที่มีปริมาตรไม่เกิน 100 ml ควรจะเป็นขวดที่ระบุปริมาณชัดเจน เช่น ขวดแชมพูเก่า ขนาดเล็ก โดยวิธีนี้เราสามารถนำของเหลวติดตัวรวมกันแล้วไม่เกิน 1,000 ml ขนาดของของเหลวจะยึดจากฉลากบรรจุภัณฑ์เป็นหลัก เช่น ครีม ที่ฉลากติดไว้ว่า 120 ml ถึงแม้ว่าจะใช้ไปแล้วครึ่งหนึ่งก็ไม่สามารถนำติดตัวไปได้ เพราะปริมาตรที่ฉลากระบุไว้เกิน 100 ml ของเหลวที่มีปริมาณเกินที่ระบุไว้จะต้องถูกทิ้งขยะ แต่ในกรณีของเหลวโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องจะไม่จำกัดปริมาณ

น้ำพริก จัดอยู่ในประเภทของเหลว ถ้าต้องการนำติดตัวขึ้นเครื่อง ให้เลือกบรรจุภัณฑ์ที่ฉลากระบุปริมาตรไม่เกิน 100 กรัม

2. ห้ามนำของมีคม วัตถุไวไฟ อาวุธ ถือขึ้นเครื่อง เช่นกรรไกร มีด คัทเตอร์ ดอกไม้ไฟ ถ้าเจ้าหน้าที่ตรวจเจอจะต้องถูกทิ้งขยะ

3. น้ำหนักกระเป๋า – สัมภาระขึ้นเครื่อง สายการบินโดยทั่วไป ให้นำกระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม ขนาดไม่เกิน 56x36x23 cm สำหรับกระเป๋าถือของผู้หญิงหรือกระเป๋ากล้องสามารถนำติดตัวไปได้โดยไม่นับว่าเป็นสัมภาระ

4. ห้ามนำ Power bank โหลดใต้ท้องเครื่อง แต่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ โดย Power bank ต้องมีขนาดไม่เกิน 32,000 mAh โดยพนักงานจะอ้างอิง mAh ของ Power bank ตามรายละเอียดที่ติดกับ Power bank หากไม่มีรายละเอียดติดไว้ หรือลอกออกหมดแล้ว อาจถูกปฏิเสธไม่ให้นำ Power bank ขึ้นเครื่อง


ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบิน

หลังจากศึกษาข้อห้ามเรื่องของเหลว ของมีคม และข้อห้ามของสายการบินไปแล้ว ทีนี้เรามาดู 9 ขั้นตอนง่ายๆ ในการขึ้นเครื่องกัน

1. เตรียมตัว หลังจากที่เราได้จองตั๋วเครื่องบินกับสายการบิน หรือ เอเจนซี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจะได้ Itinerary หรือ E-Ticket ใบนี้จะพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษหรือจะเก็บเป็นรูปไว้ในมือถือก็ได้ ใบ Itinerary หรือ E-Ticket ยังไม่ใช่ตั๋วที่ขึ้นเครื่องได้เลย เราจะต้องผ่านกระบวนการเช็คอิน เพื่อยืนยันว่าเรามาถึงสนามบิน พร้อมขึ้นเครื่องแล้ว สำหรับมือใหม่แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเครื่องออก 2 ชั่วโมง

ซ้าย. Itinerary ของ Air Asia, ขวา. eTicket ของ Thai Lion Air

2. ตรวจสอบเที่ยวบิน เมื่อถึงสนามบินให้เช็คดูจอมอนิเตอร์ว่าเที่ยวบินที่เรานั่งมีสถานะเป็นยังไง ออกตามเวลาหรือ Delay หรือไม่ เค้าน์เตอร์เช็คอินหมายเลขอะไร

(2.1) สำหรับคนที่บินสายการบิน Air Asia, Nok Air และ Lion Air ที่ไม่มีสัมภาระโหลด + ทำ Web Check-in มาแล้ว ให้ข้ามไปข้อ 4 เลย

3. เช็คอิน ให้เดินไปที่เคาน์เตอร์ของสายการบินช่องผู้โดยสารในประเทศ เพื่อทำการเช็คอิน – โหลดกระเป๋า (ถ้ามี) โดยจะต้องใช้บัตรประชาชน (Itinerary จะมีหรือไม่มีก็ได้) เสร็จจากขั้นตอนนี้เราจะได้ใบ Boarding Pass มา ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ – นามสกุล ที่นั่ง เกต

เค้าน์เตอร์เช็คอิน นกแอร์

Boarding Pass นกแอร์

4. เข้าโซนผู้โดยสารขาออก เดินตามป้ายผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ส่งบัตรประชนชนพร้อม Boarding Pass ให้เจ้าหน้าที่ตรวจ จากนั้นก็วางกระเป๋าที่จะถือขึ้นเครื่องใส่สายพาน x-ray ส่วนของที่อยู่ในกระเป๋ากางเกง กระเป๋าเสื้อ เข็มขัด ให้หยิบออกมาวางในตระกร้าให้หมด แล้วเดินผ่านประตูตรวจจับโลหะ รับสัมภาระคืน (บางสนามบินจะมีการตรวจ Boarding Pass หลังสแกนสัมภาระ เช่นสนามบินเชียงราย)

ในขั้นตอนสแกนสัมภาระจะเข้าได้เฉพาะคนที่มี Boarding Pass เท่านั้น คนที่มาส่งจะไม่สามารถเข้าไปด้านในได้, น้ำดื่ม จะต้องทานให้หมดก่อนเข้าสแกนสัมภาระ หรือไม่ก็ต้องทิ้งลงถังขยะ

ในขั้นตอนนี้ บางสนามบินอาจไม่ได้ x-ray กระเป๋าต่อจากการตรวจ Boarding Pass แต่จะ x-ray ก่อนเข้าเกต เช่น สนามบินสุวรรณภูมิ

5. รอขึ้นเครื่อง เดินไปรอขึ้นเครื่องตามเกตที่ระบุใน Boarding Pass ในกรณีที่ Boarding Pass ไม่ได้ระบุไว้ก็สามารถดูได้จากจอมอนิเตอร์ได้เช่นกัน เมื่อถึงเกตแล้วให้ดูว่าเที่ยวบินตรงกับใน Boarding Pass เราหรือไม่ ระหว่างรอให้ดูจอประจำเกตอยู่ตลอดเวลาว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ บางครั้งก็มีการเปลี่ยนเกตได้เหมือนกัน

ถ้าไปถึงเกตก่อนเวลาเครื่องออกตั้งแต่ 60 นาทีขึ้นไปจะไปชอปปิ้ง ทานข้าว เดินเล่นก่อนก็ได้ แนะนำว่าให้เข้าห้องน้ำ ทำธุระให้เรียบร้อยก่อนขึ้นเครื่อง

รายละเอียดเที่ยวบิน, Boarding Time, ที่นั่ง, เกต ที่ระบุใน Boarding Pass

ที่นั่งรอขึ้นเครื่อง

6. ขึ้นเครื่อง ก่อนเครื่องออก 30-40 นาที (Boarding Time) จะมีเจ้าหน้าที่เรียกขึ้นเครื่อง โดยจะเรียกผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วใน class แพงขึ้นก่อน เช่น Business class, Hot seat, High Flyer จากนั้นจึงตามด้วยผู้โดยสารที่เหลือ เจ้าหน้าที่จะขอดูบัตรประชาชนพร้อม Boarding Pass และฉีก Boarding Pass ส่วนของสายการบินออก คืนส่วนที่เหลือให้เรา

สิ่งที่แตกต่างระหว่างเครื่องบินกับรถทัวร์คือเวลาขึ้นเครื่อง เครื่องบินจะต้องขึ้นก่อนเครื่องออก 30-40 นาที (Boarding Time) มือใหม่บางคนไม่รู้ไปขึ้นเครื่องตามเวลาเครื่องออกเป๊ะ (Departure Time) ผลสุดท้ายคือตกเครื่องไปตามระเบียบ เวลาที่เครื่องออกจะเป็นเวลาที่เครื่อง Push back ถอยออกจากงวงช้าง เตรียมที่จะ Take Off

7. นั่งตามหมายเลข เมื่อขึ้นไปอยู่บนเครื่องแล้วให้นั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ หมายเลขที่นั่งจะติดอยู่บริเวณที่เก็บสัมภาระ หากหาไม่เจอ หรือมีคนมานั่งที่เรา ให้ขอความช่วยเหลือกับลูกเรือบนเครื่อง สัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่องสามารถเก็บไว้ในช่องด้านบนได้ ส่วนของมีค่าให้เก็บไว้กับตัว

หมายเลขที่นั่งบนเครื่องบิน

เมื่อนั่งแล้วให้รัดเข็มขัด อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด โทรศัพท์มือถือ ไอแพด จะต้องปิดเครื่องก่อนที่เครื่องบินจะออก และจะสามารถเปิดใช้งานใน Flight mode ได้หลังจากที่เครื่องรักษาระดับได้แล้ว จะมีไฟสัญญาณบอก

ก่อนที่เครื่องจะ Take Off จะมีลูกเรือมาสาธิตความปลอดภัย เช่นหน้ากากออกซิเจน เสื้อชูชีพ ประตูทางออกฉุกเฉิน

8. เดินทาง ผู้โดยสารจะต้องรัดเข็มขัดในเวลาที่เครื่องขึ้น และ ลง แต่เพื่อความปลอดภัยจะแนะนำให้รัดเข็มขัดไว้ตลอดเวลา สำหรับคนที่ไม่เคยขึ้นเครื่อง เวลาเครื่อง Take Off หรือ Landing มักจะมีอาการหูอื้อ แนะนำให้เคี้ยวหมากฝรั่งหรือกลืนน้ำลายบ่อยๆ จะช่วยได้ ถ้ารู้สึกเวียนหัวให้หลับตา นอน หรือ ถ้าอยากจะอาเจียนให้หยิบถุงอ้วกที่ช่องใส่หนังสือมาใช้ได้ ลักษณะจะเป็นถุงกระดาษสีขาว

บนเครื่องบินมีห้องน้ำแต่จะใช้ได้ช่วงที่เครื่องบินรักษาระดับได้แล้ว ช่วงบินขึ้น (Take Off) และลง (Landing) ไม่สามารถใช้ห้องน้ำได้ ให้สังเกตดูได้จากไฟสถานะห้องน้ำบนเครื่อง ถ้าไฟเขียวแสดงว่าใช้งานได้

9. ถึงที่หมาย เมื่อถึงที่หมายให้ไปรอรับกระเป๋าที่สายพาน (ถ้ามี) ตามที่หน้าจอระบุไว้ในสนามบินปลายทาง แล้วก็เดินออกจากสนามบินได้เลย เป็นอันจบภารกิจ

เก้าขั้นตอนง่ายๆ นี้ เราคิดว่าจะทำให้มือใหม่ได้รู้ขั้นตอนการขึ้นเครื่อง ไม่ต้องกลัวตกเครื่อง การขึ้นเครื่องบินนั้นขั้นตอนอาจจะเยอะกว่าการขึ้นรถทัวร์นิดหน่อย เพราะมีขั้นตอนความปลอดภัยที่เข้มงวดกว่า แต่ก็ไม่ได้ยุ่งยากมากมาย

ใหม่ล่าสุด !!! : 11 ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ

Post Views 785814

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

145 thoughts on “ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบินในประเทศ แบบเข้าใจง่าย Step by Step

 • April 12, 2016 at 1:11 am
  Permalink

  พรุ่งนี้จะเดินทางนกแอร์ที่ดอนเมืองไปเชียงใหม่ไฟลท์14.30 อยากทราบว่าเค้าแสกนกระเป๋าก่อนเข้าไปเชคอินหรือหลังจากเชคอินแล้วค่ะ ระหว่างเชคอินให้แฟนเข้าไปด้วยได้ใช่มั้ยค่ะ

 • April 12, 2016 at 10:37 am
  Permalink

  ตอบคุณ boom

  พรุ่งนี้จะเดินทางนกแอร์ที่ดอนเมืองไปเชียงใหม่ไฟลท์14.30 อยากทราบว่าเค้าแสกนกระเป๋าก่อนเข้าไปเชคอินหรือหลังจากเชคอินแล้วค่ะ

  เป็นไปตามที่เขียนไว้ในเนื้อหาครับ

  ระหว่างเชคอินให้แฟนเข้าไปด้วยได้ใช่มั้ยค่ะ

  เข้าไปได้ครับ ถึงแม้จะบินเพียงคนเดียว

 • April 13, 2016 at 10:36 am
  Permalink

  ถ้าเราซื้อตั๋วทางอินเตอร์เน็ต แต่ไม่เราไม่เช็คอินจะไปเช็คอินที่เคาร์เตอร์สายการบินจะต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง

 • April 13, 2016 at 11:40 am
  Permalink

  ตอบคุณ sufian pula

  ได้อ่านเนื้อหาด้านบนหรือยังครับ

 • April 18, 2016 at 7:52 pm
  Permalink

  ถ้าจะนำสัตว์เลี้ยงไปด้วยต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ยังไงคะ ในกรณีที่จองตั๋วผ่านเว็บ แล้วมันไม่มีที่ระบุเลยอะค่ะว่าเรามีสัตว์เลี้ยงด้วย บินไทยค่ะ ในประเทศ ขอบคุณสำหรับคำตอบนะคะ

 • May 13, 2016 at 12:37 am
  Permalink

  ครั้งแรกครับ เดินทางออกจากสนามบินภูเก็ต เวลา 22.10 น. แบบนี้ต้องประมาณกี่โมงครับถึงจะไปเช็คอินที่เคาท์เตอร์ได้ แล้ว loungeนี่ต้องผ่านเกตก่อนใช่มั้ยครับถึงจะเจอ(ชั้นประหยัดเข้าได้ใช่มั้ย) ของผมสายการบินบางกอกแอร์เวย์สครับ

 • May 13, 2016 at 11:13 am
  Permalink

  ตอบคุณ Man PK

  ควรไปถึงประมาณ 20.30 น ครับ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สสามารถเข้า lounge ได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นตั๋ว Class อะไร ส่วน lounge อยู่ตรงไหนคงต้องถามกับพนักงานเช็คอินครับ ผมเองก็ไม่ทราบครับ

 • May 17, 2016 at 7:25 pm
  Permalink

  ก่อนจะเอากระเป๋าเดินทางไปสแกนอ่ะค่ะ
  จะมีขึ้นตอนหนึ่งที่เขาจะให้ตรวจน้ำหนักสัมภาระแล้วเอาสัมภาระไปขึ้นเครื่อง//รอรับที่สานพานอ่ะค่ะ//ในกระเป๋านั้นใส่โลชั่น2ขวตรวม900ml ได้มั้ยค่ะ

 • May 18, 2016 at 11:44 am
  Permalink

  ตอบคุณหลิน

  ขอโทษด้วยครับผมอ่านแล้วไม่เข้าใจที่คุณเขียน แต่ขอตอบแบบเข้าใจง่ายๆ ดังนี้

  – หากกระเป๋านั้นโหลดใต้ท้องเครื่อง โลชั่น2ขวตรวม900ml ไม่มีปัญหาครับ
  – หากกระเป๋านั้นคุณถือขึ้นเครื่องเอง โลชั่น2ขวตรวม900ml ไม่สามารถนำไปได้ครับ

 • May 24, 2016 at 7:31 pm
  Permalink

  ไม้เซลฟี่ และแบตเตอรี่สำรอง สามารถนำขึ้นเครื่อง โดยไม่ต้องโหลดกระเป๋าได้หรือไม่คะ

 • May 26, 2016 at 4:56 pm
  Permalink

  อยากทราบว่า

  จองสายการบิน Air-Asia คะ น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 7 กิโลกรัม
  แล้วทางสายการบินกำหนดขนาดกระเป๋า 56x36x23 cm คะ
  แต่กระเป๋าลากของเรานั้น ขนาด 36*46*16 cm

  แบบนี้จะมีปัญหาไหมคะ หรือว่าจะต้องเปลี่ยนกระเป๋าเดินทางคะ

 • May 26, 2016 at 5:18 pm
  Permalink

  ตอบคุณ nuy

  ถือขึ้นเครื่องได้ไม่ต้องโหลดครับ

 • May 26, 2016 at 5:19 pm
  Permalink

  ตอบคุณ

  กระเป๋าของคุณขนาด 36*46*16 cm หรือ 46*36*16 cm สามารถถือขึ้นเครื่องได้ครับ

 • May 26, 2016 at 8:03 pm
  Permalink

  อยากทราบว่าถ้าพาเด็กอายุเกิน 7 ขวบไปด้วย แต่ยังไม่ทำบัตรประชาชนเด็ก สามารถใช้สูติบัตรเช็คอินแทนได้ไหมคะ

 • May 26, 2016 at 8:40 pm
  Permalink

  ตอบคุณแนน

  เด็กใช้สูติบัตรฉบับจริงได้ครับ

 • June 10, 2016 at 11:10 am
  Permalink

  อยากทราบว่า ถ้าทำการbookingผ่านทางเว็บไซต์ จ่ายเงินผ่านบัตรเรียบร้อย แต่พอมีเช็คข้อมูลที่ทางสายการบินส่งกลับมาทางเมลล์ ปรากกฏว่าพิมพ์ปีเกิดผิด ต้องทำอย่างไงคะ ต้องเสียเงินเพิ่มหรือเปล่า TT มีวิธีการแก้ที่ไม่ต้องเสียเงินมั้ยคะ ปล.บินภายในประเทศ ของไลอ้อนแอร์

 • June 10, 2016 at 11:31 am
  Permalink

  ตอบคุณ Aniwk

  บินภายในประเทศ วันเกิดผิดไม่เป็นไรครับ ชื่อ – นามสกุลถูกก็พอครับ
  ไม่ต้องแก้ไข บินได้แน่นอนครับ

 • July 3, 2016 at 12:08 am
  Permalink

  ถ้าบัตรประชาชนหายใช้อะไรแทนได้บ้างค่ะ

 • July 3, 2016 at 12:11 am
  Permalink

  พอดีจองตั๋วไปแล้วค่ะ

 • July 4, 2016 at 5:06 pm
  Permalink

  ตอบคุณ สุภาพร คำมะเมือง

  Passport, ใบขับขี่ ครับ

 • July 5, 2016 at 12:17 pm
  Permalink

  จะบินครั้งแรกจากกทม.ไปเชียงใหม่โดยไทยไลออนส์แอร์
  1.จะทำเวปเช็คอินของไทยไลออนส์แอร์ ในใบeTicket Receipt ที่ได้รับ ไม่มี PNR. no. มีแต่ Reservation code / Code Booking เป็นอักษรอังกฤษ 6 ตัว ใช่ตัวเดียวกันไหมครับ
  2.กระเป๋าที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่อง มีขนาด45*30*20 ใหญ่กว่าที่กำหนดนิดหน่อย จะได้ไหมครับ
  3.พวกโคโลญน์ น้ำหอม ครีม ต่างๆ ที่มีขนาดไม่เกินที่กำหนด สามารถใส่กระเป๋าติดตัวโดยไม่ต้องโหลดได้ไหมครับ
  4.ขอคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบครับ

 • July 5, 2016 at 2:29 pm
  Permalink

  ตอบคุณ พรชัย

  1. ใช่ครับ
  2. ใหญ่กว่านิดหน่อยส่วนมากไม่มีปัญหา ทั้งนี้ขึ้นกับวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ครับ
  3. ใช่ครับ

 • July 19, 2016 at 4:26 pm
  Permalink

  จะเช็คอินที่ช่อง9 แต่มันมี 9f 9e 9d 9g อะไรประมาณนี้แล้าเราจะเช็คอินที่ช่องไหนครับ หรือว่าช่องไหนก็ได้

 • July 19, 2016 at 4:43 pm
  Permalink

  ตอบคุณ muk

  มองจอที่ช่องแต่ละช่องครับ แล้วจะรู้ว่าต้องเข้าช่องไหน

 • August 10, 2016 at 8:24 pm
  Permalink

  รบกวนสอบถามค่ะ พอดีจองตั๋วair asiaกับ traveloka ค่ะ ถ้าอยากเช็คอินออนไลน์ต้องเข้าของอันไหนค่ะ แล้วถ้าเราเช็คอินได้ เราต้องมาที่เคาน์เตอร์สายการบินอีกรึเปล่าค่ะ พอดีขึ้นไฟลท์เช้าค่ะ กลัวเผื่อเวลาไม่ทันค่ะ

 • August 10, 2016 at 8:32 pm
  Permalink

  ตอบคุณ choco

  ได้รับ Itinerary สายการบินแล้วใช่ไหมครับ ใช้ข้อมูลตรงนี้ทำ Web check in กับสายการบินได้เลยครับ

  บินในประเทศ ไม่โหลดสัมภาระ : Print Boarding pass เข้าเกตได้เลยครับ
  อื่นๆ : ต้อง check in ที่ Counter สายการบิน ที่สนามบินครับ

 • August 10, 2016 at 8:45 pm
  Permalink

  ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับข้อมูล ตอบเร็วมากค่ะ พอดีครั้งที่แล้วไปถึงสนามบินช้า ต้องอ้อนวอนจนท.เกือบจะไม่ได้ขึ้น…

 • August 10, 2016 at 8:52 pm
  Permalink

  ตอบคุณ choco

  ครั้งหน้าควรเผื่อเวลามากขึ้นครับ 🙂

 • September 5, 2016 at 2:40 am
  Permalink

  ขอสอบถามว่ามีบัติคนต่างด้าว มีเลข 13 หลัก
  สามารถขึ้นเครื่องบินได้ไหม ครับ

 • September 5, 2016 at 2:31 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Jack

  ตามที่ผมหาข้อมูลมา เอกสารที่ราชการที่มีรูปถ่าย สามารถใช้ขึ้นเครื่องได้ครับ แต่เพื่อความชัวร์แนะนำให้ติดต่อสายการบินครับ

 • September 21, 2016 at 4:25 pm
  Permalink

  อยากทราบว่า นั่งเที่ยวบินสองต่อคือนั่งจากเชียงรายไปภูเก็ตแต่ต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพก่อนค่อยลงภูเก็ตอีกที ตอนลงจากเครื่องเพื่อขึ้นเครื่องอีกรอบ เราต้องทำอย่างไรคะต้องไปรอที่ไหนคะ

 • September 21, 2016 at 7:34 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Mee

  ทำเหมือนขึ้นเครื่อง 2 รอบครับ ถึงกรุงเทพฯ แล้วก็ออกตามคนอื่น จากนั้นก็เช็คอินไปภูเก็ต

 • September 28, 2016 at 2:14 pm
  Permalink

  เรียน Admin ครับ เนื่องจากมีเด็ก 5 ขวบเดินทางด้วย
  ขอถามว่านมกล่อง UHT ขนาดใดที่สามารถเขาขุ้นเครื่องได้ โดยไม่ต้องโหลด
  และขนาดใดที่โหลดใต้ท้องเครื่องได้ หากแพ็คไปหลายกล่อง

  **ในประเทศ**Air Asia &Thai Lion**

 • September 28, 2016 at 2:27 pm
  Permalink

  ตอบคุณ JK

  อาหารสำหรับเด็ก สายการบินจะบอกว่านำขึ้นเครื่องได้ในปริมาณที่เหมาะสม แต่ไม่บอกขนาดที่แน่นอน ตามความเข้าใจของผม เที่ยวบินในประเทศคงขึ้นเครื่องได้ 1 กล่อง แต่ให้ชัวร์ควรถามไปยังสายการบินครับ นอกเหลือจากนี้ก็คงต้องโหลด

  แต่ผมว่าบินในประเทศซื้อที่ปลายทางจะสะดวกกว่าหรือเปล่าครับ โหลดไปก็มีโอกาสแตกได้นะครับ

 • October 25, 2016 at 11:08 pm
  Permalink

  กล้องและอุปกรณ์กล้อง นำใส่เป๋าติดตัวขึ้นเครื่องได้ไหมครัฟๆ
  อยากได้คำแนะนำแบบละเอียดถูกต้องผ่านฉลุย แต่มีสมบัติข้างตัวที่ขาดไม่ได้ ปัจจัยที่7

 • October 26, 2016 at 10:17 am
  Permalink

  ตอบคุณ Rungroj

  กล้องเอาไปได้ครับ อุปกรณ์เช่น เลนส์ ฟิลเตอร์ รีโมท สายลั่น ขาตั้งไม่ใหญ่ เอาไปได้ครับ
  สำหรับคำแนะนำแบบละเอียดสามารถติดต่อได้กับสายการบินครับ

 • December 29, 2016 at 5:25 pm
  Permalink

  boarding pass ไม่ได้เป็นแบบกระดาษที่แข็งๆ แล้วหรอคะ

 • December 29, 2016 at 9:42 pm
  Permalink

  ตอบคุณ halogen

  ส่วนมากสายการบิน Lowcost จะเป็นกระดาษอ่อน และ Full service เป็นกระดาษแข็งครับ

 • December 30, 2016 at 10:52 pm
  Permalink

  อยากทราบว่าวันที่12เดือนเมษานี้จะต้องเดินทางไปขอนแก่นแต่จะต้องนั่งเครื่องจากนครศรีฯไปลงที่ดอนเมืองและจะต้องนั่งจากดอนเมืองไปขอนแก่นจะต้องโหลดกระเป๋าอีกไหมคะช่วงที่อยู่ดอนเมืองแล้วคะ

 • December 30, 2016 at 10:55 pm
  Permalink

  ตอบคุณ ภาพร ทองชุมนุม

  สายการบินอะไรครับ

 • January 29, 2017 at 12:21 pm
  Permalink

  สอบถามค่ะ จากดอนเมืองไปกระบี่ของแอร์เอเชีย จะนำกล้อง+ขาตั้งไปด้วย ต้องโหลดไหมค่ะ

 • January 29, 2017 at 3:31 pm
  Permalink

  ตอบคุณ yuy

  บินในประเทศ นำขาตั้งกล้องขึ้นเครื่องได้ครับ

 • February 24, 2017 at 5:20 am
  Permalink

  อยากรู้ว่าเครื่องตรวจพาสปอร์ตอัตโนมัติเราต้องทำยังไงบ้างคะทำไม่เป็น

 • February 24, 2017 at 7:00 am
  Permalink

  ตอบคุณ นารา

  ขาออก
  1. เปิดหน้าที่มีรูปเรา นำ passport ไป scan กับเครื่อง
  2. ประตูจะเปิดออก เดินเข้าไปด้านใน วางเท้าตามรูปที่พื้น
  3. เอานิ้วไปวาง scan
  4. ถอดแว่น หมวก มองกล้อง
  5. ประตูจะเปิดออก เอาใบ ตม. ขาออกวางไว้ (ถ้ายังไม่โดนเก็บตอนแรก)

  ขาเข้า
  1. เปิดหน้าที่มีรูปเรา นำ passport ไป scan กับเครื่อง
  2. นำตั๋วเครื่องบินที่มี QR Code ไป scan ถ้าหายก็ใส่เที่ยวบินจาก Key board ได้
  3. ประตูจะเปิดออก เดินเข้าไปด้านใน วางเท้าตามรูปที่พื้น
  4. เอานิ้วไปวาง scan
  5. ถอดแว่น หมวก มองกล้อง
  6. ประตูจะเปิดออก เอาใบ ตม. ขาเข้าวางไว้ (ถ้ายังไม่โดนเก็บตอนแรก)

  ไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ถูก มีเจ้าหน้าที่คอยดูอยู่ครับ

 • March 23, 2017 at 10:23 pm
  Permalink

  จองตั๋วเครื่องบินกับแอร์เอเชีย สัมภาระขึ้น 0 กก. เราต้องซื้อน้ำหนักกระเป๋าหรือเปล่าคะ หรือหิ้วขึ้นเครื่องได้

 • March 24, 2017 at 7:10 am
  Permalink

  ตอบคุณ กัลยา

  Thai air asia ถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 7 กิโลครับ

 • March 24, 2017 at 10:25 pm
  Permalink

  air asia นำเครื่องปริ้นเลเซอร์ขึ้นเครื่องได้มั้ยคะ

 • April 8, 2017 at 1:35 pm
  Permalink

  สอบถามค่ะ พอดีจองตั๋วล่วงหน้าไว้ปีที่แล้ว ของ Air Asia ชำระที่เซเว่นเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้มี อีเมล์แจ้งเดือนเรื่องการเดินทางน่ะคะ ถ้าเราไม่เช็คอินผ่านเวปไซค์ ไม่ที่หน้าฟร้อนท์ ณ วันเดินทางเลยได้มั้ยคะ
  ใช้เอกสารอะไรในการยืนยันคะ ปริ้นท์ใบแจ้งเตือนทางเมล์ไปได้มั้ยคะ จะเดินทาง 12 เมษานี้ค่ะ

 • April 8, 2017 at 4:02 pm
  Permalink

  ตอบคุณ ธนกร สินชัยวงศ

  ไปเช็คอินที่สนามบิน ในวันเดินทางเลยก็ได้ครับ ใช้เอกสาร บัตรประชาชนใบเดียว ข้อมูลเที่ยวบินสายการบินสามารถค้นหาในระบบได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *