ศาลเจ้าเฮอัน เกียวโต Heian Shrine

ญี่ปุ่น / เกียวโต / ศาลเจ้าเฮอัน

ศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) เป็นศาลเจ้าชินโต ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1985 เนื่องในโอกาสที่เมืองเกียวโตครบรอบ 1,100 ปี และเพื่ออุทิศให้กับองค์จักรพรรดิ์ 2 พระองค์ Emperor Kammu (ค.ศ. 737-806) และ Emperor Komei (ค.ศ. 1831-1867) ส่วนคำว่า “เฮอัน” ที่เป็นชื่อของศาลเจ้า มาจากชื่อเก่าของ “เกียวโต”

สิ่งที่น่าสนใจในศาลเจ้าเฮอัน (Heian Shrine) มีอยู่ 3 อย่าง ได้แก่ 1. เสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ที่กลางถนนก่อนที่จะถึงศาลเจ้า 2. ตัวอาคารศาลเจ้าที่จำลองมาจากพระราชวังอิมพีเรียลในสมัยเฮอัน (Heian Palace) มีขนาดย่อส่วน 5:8 เมื่อเทียบกับของจริง 3. สวนที่อยู่ด้านหลังอาคาร สวนนี้เป็นแหล่งชมซากุระที่สวยแห่งหนึ่งในเกียวโต

เสาโทริอิสีแดงขนาดใหญ่ที่กลางถนน อยู่ตรงกลางระหว่าง National Museum of Modern Art และ Kyoto Muicipal Museum of Art

ตัวอาคารศาลเจ้าที่จำลองมาจากพระราชวังอิมพีเรียล

ในวันที่ 22 ตุลาคม ของทุกปี ศาลเจ้าจะมีงานจิได (Jidai Festival) เป็นงานที่จัดเนื่องในโอกาสครบรอบปีของเมืองเกียวโต ในวันงานจะมีขบวนพาเรด มีการแต่งตัวในชุดย้อนยุคสมัยต่างๆ

การเดินทาง
รถประจำทาง : ลงป้าย KyotoKaikanbijutsukan (Heian-jingu mae) แล้วเดินต่อประมาณ 5 นาที
รถไฟ : ลงสถานี Higashiyama แล้วเดินต่อไปทางทิศเหนือประมาณ 15 นาที หรือ 1 กิโลเมตร
การเข้าชม
เวลาเปิด – ปิด : ศาลเจ้าเฮอัน 6:00 – 17:30 น.

สวนในศาลเจ้าเฮอัน 8:30 – 17:30 น.

วันปิด : ไม่มี
ค่าเข้าชม : ศาลเจ้าเฮอันไม่มีค่าเข้า, สวนในศาลเจ้าเฮอันมีค่าเข้า 600 เยน

Post Views 2824

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *