ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ จนถึงผ่านด่าน ตม. แบบเข้าใจง่าย พร้อมรูปประกอบ

เค้าว่ากันว่าอะไรที่มันเป็นครั้งแรกมันจะดูยาก เพราะไม่เคยทำมาก่อน กลัวโน่นกลัวนี่ไปหมด ไม่เว้นแม้แต่การเดินทางไปต่างประเทศ ครั้งแรกอาจจะกลัวทำขั้นตอนไม่ถูก ตื่นเต้น กลัวตกเครื่อง ฯลฯ แต่ความกลัวทั้งหลายสามารถแก้ได้ด้วยการหาข้อมูลเยอะๆ เตรียมความพร้อมให้มากที่สุด พอรู้ขั้นตอนก็จะไม่กลัวแล้ว

ในรีวิวนี้จะบอก ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ ตั้งแต่การเตรียมตัวไปจนถึงผ่าน ตม. ประเทศปลายทาง เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มเดินทางไปต่างประเทศด้วยตัวเอง การขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศนั้นจะมีขั้นตอนที่มากกว่าการบินในประเทศ เพราะต้องมีเรื่องตรวจคนเข้าเมือง ปริมาณของที่พกติดตัว และความปลอดภัยที่เข้มงวด

ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศเป็นขั้นตอนสากลมีเหมือนกันทุกสนามบิน ทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง หรือสนามบินต่างๆ ทั่วโลก

สิ่งของต้องห้าม

การที่จะบอกถึงขั้นตอนการขึ้นเครื่องบิน ขอบอกสิ่งของต้องห้ามก่อน จะได้ไม่เผลอนำขึ้นเครื่องไปประเทศปลายทาง การนำสิ่งของต้องห้ามเข้าประเทศนั้นอาจเป็นการทำผิดกฎหมาย อาจต้องรับโทษทั้งจำ หรือ ปรับ หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิต

1. อาวุธปืน กระสุน ประเทศสิงคโปร์ถือว่าการมีอาวุธปืนในครอบครองมีโทษร้ายแรงมาก

2. ยาเสพติดให้โทษ ไม่ว่าจะเข้าประเทศไหน ก็ถือว่ามีความผิดร้ายแรง ยิ่งประเทศสิงคโปร์มีโทษถึงประหารชีวิต

3. เหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล บุหรี่ ในปริมาณที่เกินกว่าบริโภคเอง จัดเป็นสินค้าที่ถูกควบคุมปริมาณการนำเข้า จะต้องถูกปรับ ในแต่ละประเทศจะมีปริมาณแตกต่างกันไป โปรดศึกษาข้อมูลก่อนที่จะนำสิ่งเหล่านั้นเข้าประเทศ

4. สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ เสื้อผ้า กระเป๋าของก๊อป ของปลอม ในประเทศโซนยุโรปมีกฎหมายลิขสิทธิ์ การใช้กระเป๋าหลุยปลอม หรือสินค้าปลอมยี่ห้ออื่นๆ ก็มีโทษ แต่ประเทศในโซนเอเชียไม่มีกฎหมายนี้

5. สื่อลามกอนาจาร

6. Power bank ห้ามโหลดใต้ท้องเครื่อง แต่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ โดย Power bank ต้องมีขนาดไม่เกิน 32,000 mAh

สิบเอ็ดขั้นตอนการขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ จนถึงผ่านด่าน ตม. ของประเทศนั้น

1. เตรียมตัว

หลังจากที่เราได้จองตั๋วเครื่องบินกับสายการบิน หรือ เอเจนซี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้เราพิมพ์ Itinerary หรือ E-Ticket ติดตัวไปขึ้นเครื่องด้วย ใบ Itinerary หรือ E-Ticket ยังไม่ใช่ตั๋วที่ขึ้นเครื่องได้เลย เราจะต้องผ่านกระบวนการเช็คอิน ตรวจสอบเอกสารการเดินทาง สำหรับมือใหม่แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเครื่องออก 2-3 ชั่วโมง

ซ้าย. Air asia Travel Itinerary ขวา. E-Ticket จากเอเจนซี่รับจองตั๋วเครื่องบิน

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมก็มี Passport (มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนในวันเดินทาง) + Itinerary หรือ E-ticket ของสายการบิน ในกรณีที่ใช้บัตรเครดิตชำระค่าตั๋วเครื่องบิน ทางสายการบินอาจขอดูบัตรเครดิตใบนั้น จำเป็นต้องพกบัตรเครดิตใบนั้นไปด้วย และสุดท้ายอย่าลืมพกปากกาไปด้วย 2 ด้าม (สำรอง 1 ด้าม)

2. ตรวจสอบเที่ยวบิน

เมื่อถึงสนามบินให้เช็คดูจอมอนิเตอร์ว่าเที่ยวบินที่เรานั่งมีสถานะเป็นยังไง ออกตามเวลาหรือ Delay หรือไม่ เค้าน์เตอร์เช็คอินหมายเลขอะไร

ป้ายแสดงสถานะเที่ยวบิน สนามบินสุวรรณภูมิ

ป้ายแสดงสถานะเที่ยวบิน สนามบินดอนเมือง

3. เช็คอิน – โหลดกระเป๋า

ให้เดินไปที่เคาน์เตอร์ของสายการบินช่องผู้โดยสารระหว่างประเทศ เพื่อทำการเช็คอิน – โหลดกระเป๋า โดยจะต้องใช้ Itinerary + หนังสือเดินทาง (Passport) เสร็จจากขั้นตอนนี้เราจะได้ใบ Boarding Pass ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ – นามสกุล ที่นั่ง เกต

ส่วนใบ ตม. ไทย ไม่ต้องกรอกเหมือนแต่ก่อนแล้ว (ยกเลิกใบ ตม. สำหรับคนไทย ตั้งแต่ 16 กันยายน 2560)

Counter check-in สนามบินสุวรรณภูมิ

ตัวอย่าง Boarding Pass

 

4. ตรวจหนังสือเดินทาง

เอกสารที่ต้องใช้ Passport เพียงอย่างเดียว

ทางเข้าที่ตรวจหนังสือเดินทาง สนามบินดอนเมือง

หลังจากเช็คอิน เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เดินหาป้ายตรวจหนังสือเดินทาง (Passport Control) แล้วเดินไปตามป้ายเข้าประตูตรวจหนังสือเดินทาง ญาติ และ เพื่อนที่มาส่งจะส่งได้ถึงแค่ตรงนี้

ที่ตรวจหนังสือเดินทางจะแบ่งช่องสำหรับคนไทย และ สำหรับชาวต่างชาติ ให้มองดูป้าย เลือกเข้าให้ถูก

การออกนอกประเทศจะต้องให้ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ตรวจประวัติว่าเป็นบุคคลที่สามารถออกนอกประเทศได้ ปัจจุบันมีการตรวจหนังสือเดินทางอยู่ 2 แบบ

4.1 ช่องตรวจอัตโนมัติ (Automatic Channel) เป็นช่องขนาดเล็กให้ผู้เดินทางเข้าไปได้ทีละคน ให้เราทำตามขั้นตอน (มีคนช่วยแนะนำ) เมื่อเสร็จแล้วประตูช่องจะเปิดให้เอง มีการบันทึกข้อมูลการออกนอกประเทศที่แถบบันทึกในเล่ม Passport แต่จะไม่มีตราประทับให้เห็น

4.2 ช่องตรวจโดยใช้เจ้าหน้าที่ ให้เข้าไปทีละคน ยื่น Passport ให้กับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จะเช็คประวัติและลงตราประทับออกนอกประเทศลง Passport

หมายเหตุ. ถ้าใครเคยอ่านขั้นตอนขึ้นเครื่องบินในในช่วงปี 2006 ลงมาจะมีการไปชำระค่าภาษีสนามบิน (Airport Tax) ก่อนเข้า ตม. แต่ปัจจุบันไม่มีแบบนี้แล้ว ภาษีสนามบินได้ถูกรวมไปกับค่าโดยสารแล้ว ไม่ต้องไปจ่ายเพิ่ม สนามบินส่วนมากก็จะรวมค่าภาษีสนามบินเข้าไปในค่าโดยสาร ส่วนน้อยที่ยังต้องจ่ายแยกก็มีสนามบิน Denpasar (Ngurah Rai International Airport) บาหลี

5. สแกนสัมภาระ

หลังจากตรวจหนังสือเดินทางเสร็จ จะเป็นทางเดินเข้าช่องสแกนสัมภาระ ให้เอาสิ่งของในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง กระเป๋าสตางค์ ไปเก็บไว้ในกระเป๋าถือ เสื้อคลุมต้องถอดออก บางสนามบินที่เข้มงวดมากจะต้องถอดเข็มขัด และ รองเท้าด้วย ส่วนน้ำดื่มจะต้องทานให้หมดก่อนเข้าสแกนสัมภาระ หรือไม่ก็ต้องทิ้งลงถังขยะ

กระเป๋าถือ เป้ ให้วางลงในสายพานผ่านเครื่อง x-ray ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ส่วนตัวผู้โดยสารจะต้องเดินผ่านประตูตรวจจับโลหะ

6. รอขึ้นเครื่อง

หลังจากสแกนสัมภาระเสร็จ ให้หยิบกระเป๋าคืนกลับมา ถ้ามีเวลาเหลือก่อนเครื่องออกมากกว่า 2 ชั่วโมงอาจจะกินข้าว แวะดูของ หรือชอปปิ้ง Duty free ได้ จากนั้นก็ไปขึ้นเครื่องตามเกตที่ระบุไว้ใน Boarding Pass ก่อนเวลา Boarding Time ระหว่างรอขึ้นเครื่องให้สังเกตจอหน้าเกตว่าเป็น Flight ที่เราบินหรือเปล่า บางครั้งก็มีการเปลี่ยนเกตได้เหมือนกัน

Duty Free สนามบินดอนเมือง

เกตรอขึ้นเครื่อง สนามบินดอนเมือง

เกตรอขึ้นเครื่อง สนามบินสุวรรณภูมิ

7. ขึ้นเครื่องบิน

ก่อนเครื่องออก 30-40 นาที (Boarding Time) จะมีเจ้าหน้าที่เรียกขึ้นเครื่อง โดยจะเรียกผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วใน class แพงขึ้นก่อน เช่น First Class, Business class จากนั้นจึงตามด้วยผู้โดยสารที่เหลือ เจ้าหน้าที่จะขอดู Passport พร้อม Boarding Pass และฉีก Boarding Pass ส่วนของสายการบินออก คืนส่วนที่เหลือให้เรา

การขึ้นเครื่องบินจะมี 2 แบบดังนี้

 • งวงช้าง เป็นทางเดินจากเกตเข้าสู่ตัวเครื่องบินได้เลย
 • บัสเกต ต้องนั่งรถบัสจากเกตไปยังลานจอดเครื่องบินที่อยู่ไกลออกไปจากอาคารผู้โดยสาร

เดินขึ้นเครื่อง

งวงช้างเดินขึ้นเครื่อง

บัสเกต

8. นั่งตามหมายเลข

เมื่อขึ้นไปอยู่บนเครื่องแล้วให้นั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ หมายเลขที่นั่งจะติดอยู่บริเวณที่เก็บสัมภาระ หากหาไม่เจอ หรือมีคนมานั่งที่เรา ให้ขอความช่วยเหลือกับแอร์ฯ หรือ สจ๊วต บนเครื่อง สัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่องสามารถเก็บไว้ในช่องด้านบนได้ ส่วนของมีค่าให้เก็บไว้กับตัว จากนั้นก็คาดเข็มขัดนิรภัย รูดสายให้กระชับพอดีตัว ปรับพนักเก้าอี้ตั้งตรง เปิดม่านบังแสง ปิดโทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด ดูสาธิตการใช้อุปกรณ์ฉุกเฉิน

หมายเลขที่นั่งบนเครื่อง

9. เดินทาง

ระหว่างเดินทางแนะนำให้คาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอด บนเครื่องบินมีห้องน้ำสามารถใช้งานได้ในช่วงที่รักษาระดับการบินไว้ได้แล้ว ให้สังเกตจากไฟสถานะในห้องน้ำว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่า หลังจากเครื่องบินขึ้นแล้วสามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Tablet, Smartphone (ใน Flight mode), กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

บนเครื่องบินเจ้าหน้าที่จะแจกใบ ตม. ของประเทศที่เรากำลังจะเดินทางไปถึง ในบางประเทศอาจจะมีใบศุลกากรให้กรอกเพิ่มอีก 1 ใบ เช่นญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ให้กรอกบนเครื่องให้เรียบร้อยก่อนถึงจุดหมายปลายทาง

ระหว่างเดินทาง

ห้องน้ำบนเครื่องบิน Air asia A320-200

กรอกใบ ตม. บนเครื่องบิน

10. ถึงที่หมาย

เดินตามป้าย Arrivals หรือ Immigration เตรียมเข้าด่าน ตม. ของประเทศนั้น ให้เตรียมเอกสารดังนี้ Passport + ใบ ตม. ของประเทศนั้น ในบางครั้ง ตม. อาจจะถามข้อมูลเพิ่มว่ามาพักกี่วัน มากับใคร มาทำอะไร พักที่ไหน ควรมีคำตอบเตรียมไว้ในใจ

ด่าน ตม. ส่วนมากจะแบ่งแถวสำหรับคนชาติตัวเอง (xxx Citizen) กับคนชาติอื่น (Visitor) คนไทยให้ให้เข้าแถว Visitor

เดินตามป้าย Arrivals

11. รับกระเป๋า

เสร็จจาก ตม. จะเป็นทางไปรับกระเป๋าที่เราโหลดมา ให้มองหาชื่อเที่ยวบินในป้ายของแต่ละสายพาน หรือที่หน้าจอรวม แล้วไปรอรับกระเป๋าที่ช่องนั้น หลังจากได้กระเป๋าแล้วให้สำรวจความถูกต้องของกระเป๋าเดินทางว่าเป็นของตัวเองหรือเปล่า ดูว่ากระเป๋ามีส่วนไหนแตกเสียหายหรือไม่ ในกรณีที่เสียหายสามารถขอเคลมกับทางสายการบินได้ตามเงื่อนไขของสายการบิน แต่ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยดี ก็เดินออกจากอาคารผู้โดยสารได้เลย

11.1 คนที่ไม่มีสิ่งของต้องสำแดง (Customs Nothing To Declare) ให้ออกทางช่องเขียว
11.2 คนที่มีสิ่งของต้องสำแดง (Customs Goods To Declare) เช่นนำเข้าสินค้าปริมาณมากในเชิงพานิชย์ ให้ออกทางช่องแดง

เป็นอันเสร็จขั้นตอนการเดินทาง

รอรับกระเป๋า

ออกจากอาคารผู้โดยสาร ผ่านช่องเขียว/แดงของศุลกากร

สิบเอ็ดขั้นตอนการเดินทางไปต่างประเทศนี้ น่าจะทำให้เข้าใจขั้นตอนการเดินทางมากขึ้น มันอาจจะงงบ้างในครั้งแรก แต่ครั้งต่อไปรับรองว่ามันเป็นเองโดยอัตโนมัติครับ

คำแนะนำอื่นๆ เพิ่มเติม

ห้ามรับฝากของจากคนอื่นมาโหลดใส่กระเป๋าเราโดยเด็ดขาด เราไม่มีทางรู้ว่าในนั้นเป็นของอะไร มันอาจจะเป็นยาเสพติด อาวุธ หรือสินค้าหนีภาษี หากเจ้าหน้าที่ตรวจเจอคนที่จะต้องรับโทษก็ต้องเป็นเรา

Post Views 312443

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

52 thoughts on “ขั้นตอนการขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศ จนถึงผ่านด่าน ตม. แบบเข้าใจง่าย พร้อมรูปประกอบ

 • October 14, 2015 at 11:41 am
  Permalink

  เลิกกับสามี ลูกใช้นามสกุลพ่ออยู่ จะเดินทางไปต่างประเทศกับแม่ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ ต้องมีหนังสือยินยอมจากพ่อเค้ารึปล่าวคะ

 • March 11, 2016 at 5:48 am
  Permalink

  ไม่เคยบินเดี่ยวครั้งนี้ครั้งแรกแต่ต้องลงเปลี่ยนเครื่องที่มอสโควค่ะกลัวมากจะทำยังไงดีค้ะ

 • March 11, 2016 at 5:54 am
  Permalink

  บินไปต่างประเทศคนเดียวครั้งแรกหวั่นวิตกมากเพราะต้องไป..transit..ด้วยกลัวมากบินไปกับ.Aeroflotต้องไปเปลี่ยนเครื่องที่มอสโควสนามบินSvo.ค่ะต้องดูterminalเปลี่ยนจากE.ไป D..กลัวหลวทางทำไงดีค้ะ..กำลังคิดว่าถ้าไม่รู้อะไรเลยจะถามแอร์ว่ามีผู้.โดยสารคนไหนไปเหมือนเราบ้างจะได้หรือเปล่าค้ะ..นี่คือการแก้ปัญหาขั้นตอนสุดท้ายค่ะ..ช่วยบอกรายละเอียดให้ด้วยค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ

 • March 11, 2016 at 12:41 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Duangjai

  แนะนำให้หาแผนที่สนามบินมาศึกษาดูครับ เท่านี้ก็รู้แล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้าง จริงๆ เดินตามป้ายไปก็ไม่หลงแล้วละครับ

  ทุกอย่างต้องมีครั้งแรกครับ เอาใจช่วยครับ

 • March 16, 2016 at 5:38 pm
  Permalink

  ขอบคุณค่ะเราจะโหลดสนามบินSvo.ยังไงค้ะเข้ากระทู้อะไรดี..ขอบคุณมากๆค่ะ

 • May 27, 2016 at 8:10 am
  Permalink

  ต่ำกว่า 18 (อายุ17) ค่ะจะเดินทางกลับไทยคนเดียวจากแคนาดา ไม่ทราบว่าต้องทำหนังสืออนุญาตให้เด็กต่ำกว่า 18 เดินทางคนเดียวจากผู้ปกครองก่อนหรือเปล่าคะ แล้ว ตม เค้าจะถามอะไรบ้าง ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 • May 27, 2016 at 10:51 am
  Permalink

  ตอบคุณ Skymai

  ขอโทษด้วยครับ ไม่ทราบเหมือนกันครับ

 • June 6, 2016 at 6:31 pm
  Permalink

  อยากถามถ้าฝังตะกรุดทอง ไว้ที่แขนและคอ เครื่อง X-Ray จะสามารถตรวจจับได้ไหมครับ และจะทำอย่างไรครับ

 • June 7, 2016 at 10:20 am
  Permalink

  ตอบคุณ Mc34

  ขอโทษด้วยครับ ไม่ทราบครับ

 • July 4, 2016 at 9:35 pm
  Permalink

  ถ้ามีการเปลียนเครื่องแต่ต้องต่อรถบัสไปอีกสนามบินอีกแห่งเช่น จะไปอิตาลี. แต่ต้องเปลี่ยนที่ตุรกี. และต้องต่อรถเปลี่ยนสนามบินที่ตุรกีด้วยต้องทำไงค่ะ พอดีจะเดินทางครั้งแรก แล้วภาษาอังกฤษเราได้ไม่เยอะด้วย

 • July 5, 2016 at 11:30 am
  Permalink

  ตอบคุณ Manlika

  ขอทราบการเดินทาง รวมถึงสนามบินทุกสนามบินด้วยครับ
  แล้วจากบทความที่ผมเขียน สงสัยในขั้นตอนไหนครับ

 • July 5, 2016 at 12:08 pm
  Permalink

  จะเดินทางไปเวนิส อิตาลี. วันที่ 2/9/16 เวลา 23.20 น. ค่ะ เดินทางจากสุวรรณภูมิ แต่จะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตันบูล สนามบินอาทาทูร์ค 05.00 น. วันที่3/9/16 และจะแวะพักช่วงนี้ค่ะ 5 ชั่วโมง และจะส่งต่อไปยังสนามบินซาบิฮาโดคเจนของอิสตันบูล หลังจากนั้น 10.00น. เครื่องจากสนามบินซาบิฮาโกคเจน ไปยัง เวนิส ประเทศอิตาลี อันนี้ดูตามละละเอียดของตั๋วเครื่องบินค่ะ แต่กังวลเรื่องเปลี่ยนเครื่องจากสนามบินสนามบินอาทาทูร์ ไปยัง สนามบินซาบิฮาโกคเจน โดนใช้รถบัส ตรงนี้อะค่ะกลัวงงเพราะไม่รู้ว่าจะมีคนคอยบอกหรือไม่ว่าต้องทำยังไง และอีกอย่างภาษาเราไม่ค่อยคล่อง ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ

 • July 5, 2016 at 8:41 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Manlika

  ขอถามเพิ่มเติม สายการบินอะไรครับ ต้นทางถึงปลายทางเป็นตั๋ว booking เดียวกันหรือเปล่าครับ อันนี้เป็นขั้นตอนการต่อเครื่องครับ https://www.emagtravel.com/archive/how-to-transit.html

 • July 5, 2016 at 8:50 pm
  Permalink

  สายการบิน Turkish airlines ค่ะ booking เดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ

 • July 6, 2016 at 11:06 am
  Permalink

  ตอบคุณ Manlika

  ลองหาข้อมูลดูแล้วคงต้องนั่งรถบัสไปเปลี่ยนเครื่องที่อีกสนามบิน ใช้เวลาเดินทางระหว่าง 2 สนามบินเกือบ 2 ช.ม. เรื่องภาษาถ้าเราเตรียมตัวดีๆ ไม่ใช่ปัญหาครับ คนจีนพูดอังกฤษไม่ได้ก็ไปเที่ยวได้ทั่วโลก

  สิ่งที่จะต้องเตรียมตัว
  1. หาข้อมูลการเปลี่ยนเครื่อง
  2. ศึกษาแผนที่สนามบินทั้ง 2 แห่ง
  3. หาข้อมูลการขึ้นรถบัส ขึ้นตรงไหน ยังไง กี่โมง ราคาเท่าไหร่ http://www.havatas.com/default.aspx
  4. ประโยคพื้นฐานภาษาอังกฤษ เผื่อหลง
  5. internet sim ถ้ามีจะดีมาก ไว้ดูแผนที่ แปลภาษา หาข้อมูล

 • July 6, 2016 at 11:18 am
  Permalink

  ขอบคุณมากค่ะ

 • July 21, 2016 at 11:26 pm
  Permalink

  อยาดถามคะ หนูจะเดินทางไปไอร์แลนด์ครั้งแรก ต้องไปลงเครื่องที่ลอนดอนสนามบินฮีทโธรว์และต้องนั่งรถบัสต่อไปขึ้นเครื่องต่อ อยากทราบข้อมูลว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ

 • July 22, 2016 at 4:45 pm
  Permalink

  ขอบคุณคะ ถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษ ส่วนมาก ตม จะถามประมาณไหนคะ

 • July 22, 2016 at 7:28 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Kanda

  ยิ่งเราไม่เก่งก็ควรศึกษาเพิ่มเติมครับ คำถามเบสิคประมาณนี้ครับ

  – มากับใคร ทำอะไร ที่ไหน
  – อยู่กี่วัน พักที่ไหน ไปไหนบ้าง

  มีวีซ่าอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาครับ

 • July 23, 2016 at 9:20 am
  Permalink

  ขอบคุณค่ะ

 • September 1, 2016 at 6:31 pm
  Permalink

  ขอสอบถามค่ะ คือเดือนตุลาที่จะถึงหนูต้องไป อินเดีย ไปเมืองนิวเดลีค่ะเรื่องของเรื่ิองคือไม่เคยนั่งเครื่องบินไปต่างประเทศ แถมครั้งแรกก็ต้องไปคนเดียว แต่ไปเที่ยวบินตรงนะค่ะ ภาษาก็แานกลางไม่ถึงกับคล่องมาก ขาไปจากสุวรรณภูมิไม่เท่าไหร่ แต่พอไปถึงนุ้นสิค่ะ จะต้องเดินไปตรงไหน ออกทางไหน กังวลสุดๆค่ะ

 • September 1, 2016 at 7:08 pm
  Permalink

  ตอบคุณทองฤทัย

  ทำตามขั้นตอนเลยครับ ทุกสนามบินเหมือนกันหมด
  ไม่รู้จะออกตรงไหนก็ดูป้าย

  ทุกคนย่อมมีครั้งแรกครับ

 • October 6, 2016 at 1:27 pm
  Permalink

  ถ้าแฟนอยู่ที่จีนแล้วเขาจองตั๋วให้ ส่งมาทางอีเมล์ของเรา แล้ว เวลาเราจะเดินทางเขาต้องขอดูบัตรเคดิตที่เขาใช้จองให้เราด้วยไหมค่ะ

 • October 6, 2016 at 9:54 pm
  Permalink

  ถ้าจะขึ้นเครื่องไปญี่ปุ่นกับแม่ผมอายุ12 ต้องให้พ่อเซ็นรับรองอะไรไหมครับ(ตอนจะไปsingaporeเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเซ็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะครับ)

 • October 6, 2016 at 10:26 pm
  Permalink

  ตอบคุณ กัญญาพัชร

  – สายการบิน low cost ไม่ขอดูบัตร
  – full service จองผ่าน agency ไม่ขอดูบัตร
  – full service จองตรงกับสายการบินอาจขอดูบัตรเครดิตที่ชำระเงิน

 • October 6, 2016 at 10:33 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Armydew

  มีแม่ไปด้วย ก็ถือว่าได้แล้วนะครับ ไม่ใช่ผู้เยาว์เดินทางตามลำพัง

  จนท ที่ว่าเป็นของไทย หรือ สิงคโปร์ ครั้งนั้นไปกับใครบ้างครับ

 • October 8, 2016 at 3:43 pm
  Permalink

  ถ้าจะขึ้นเครื่องไปหาแฟนที่มาเลเซียแล้วใช้ที่พักของแฟนจะมีปัญหาอ่ะไรไม๊ค่ะ

 • October 8, 2016 at 3:48 pm
  Permalink

  ตอบคุณ apiradee

  ไม่มีปัญหาครับ ตม. มาเลเซีย เค้าไม่ค่อยจะถามอะไร แต่ถึงเค้ารู้ว่ามาพักบ้านแฟนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับ ไทย-มาเลเซีย เป็นประเทศติดกัน มีการแต่งงานระหว่างคน 2 ชาตินี้ก็เยอะครับ

 • October 9, 2016 at 9:50 pm
  Permalink

  ไม่ทราบ ตม. ของสนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร1 เป็นแบบอัติโนมัติ เหมือนที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือยังคะ

 • October 10, 2016 at 10:44 am
  Permalink

  ตอบคุณ Punchinello

  สนามบินดอนเมืองมี Auto gate แล้วครับ

 • October 20, 2016 at 12:32 pm
  Permalink

  สอบถามหน่อยนะคะเพราะไม่เคยมีประสบการเดินทางต่างประเทศพอดีจะไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะมีป้าอยู่ที่นั้น พอดีป้าพักอาศัยกับญาติทางแฟนซึ้งแฟนป้าเสียชีวิตแล้วแบบนี้ป้าจะเช็นรองรับเราได้ไหมคะอยากไปเที่ยวสัก10วันต้องมีเอกสารอะไรบ้างค่ะ ขอความกรุณาช่วยแนะนำทีค่ะ

 • October 20, 2016 at 12:36 pm
  Permalink

  ตอบคุณ รุ่งอรุณ

  คุณอายุเท่าไหร่ครับ เซ็นรับรองอะไรครับ

 • November 13, 2016 at 3:32 am
  Permalink

  รบกวนสอบถามค่ะ บินไปเมกาที่สนามบินแอลเอ ก่อนถึงขั้นตอนสัมภาษณ์จาก custome จะมีเครื่องให้เช็คพาสปอร์ตและต้องกรอกข้อมูลซึ่งเป็นภาษาอังกฤษให้ตอบ Yes/no รบกวนขอความรู้ด้วยค่ะ

 • November 13, 2016 at 9:35 am
  Permalink

  ตอบคุณ Wilai Boonmee

  ขอความรู้เรื่องอะไรครับ ถ้าเกียวกับ ตม.-ศุลกากร อเมริกา อันนี้ไม่ทราบเนื่องจากยังไม่เคยไป แต่ถ้าขั้นตอนทั่วไป สากล พอจะตอบได้ครับ

 • December 30, 2016 at 4:55 pm
  Permalink

  ตอนออกมาจากดอนเมืองไม่ได้เขียนใบตม.เลยค่ะ แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้เก็บใบตม. แล้วขากลับจะมีปัญหากับตม.ไหมคะ

 • December 30, 2016 at 5:01 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Amnouy Klomkliang

  คิดว่าคงไม่มีปัญหาครับ ปัจจุบันเค้าบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ + Passport อยู่แล้วครับ

 • January 7, 2017 at 4:02 am
  Permalink

  รบกวนสอบถามค่ะ พี่สาวจะเดินทางกลับจากเมืองไทยมาที่ประเทศสวีเดน วันที่12 เดือนมกราคมแล้วหนังสือเดินมางเขาจะหมดอายุวันที่12เดือนกรกฎาคมพอดีค่ะแล้วพี่สาวดิฉันสามารถกลับมาที่ประเทศสวีเดนได้เปล่าค่ะและจะมีปัญหาอะไรกับต.ม.หรือเปล่าค่ะ
  ขอบคุณค่ะ
  รมณียา

 • January 8, 2017 at 7:07 am
  Permalink

  ตอบคุณ รมณียา ถาลี

  ผมคิดว่าไม่มีปัญหา ในหน้านี้ http://www.migrationsverket.se/English/Private-individuals/Visiting-Sweden/Tourists-visas.html
  บอกว่าสวีเดนต้องการแค่ 3 เดือนก่อนหมดอายุ แต่แนะนำให้สอบถามไปยังสถานทูตอีกครั้งครับ

 • January 8, 2017 at 6:48 pm
  Permalink

  ขอบคุณค่ะและขอรบกวนสอบถามอีกครั้งค่ะ
  พี่สาวดิฉันถือหนังสือเดินทางสองเล่มค่ะ แต่หนังสือเดือนทางไทยเขาจะหมดวันที่ 12กรกฎาคม2017 เพราะตอนขาออกจากประเทศไทยเขาต้องใช้หนังสือเดินทางไทย(ใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทางประเทศสวีเดนร่วมด้วย)เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการสแตมป์ขาออกในหนังสือเดินทางไทย ไม่ทราบว่าต้องต.ม.เขาจะให้พี่สาวดิฉันเดินทางออกได้หรือไม่เพราะเขาจะเดินทางออกจากประเทศไทยวันที่12มกราคม2017พอดีค่ะ ทางสวีเดนไม่มีปัญหาเพราะเขาใช้หนังสือเดินทางสวีเข้าค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

 • January 9, 2017 at 8:05 pm
  Permalink

  ตอบคุณ รมณียา ถาลี

  ถ้าตามที่ว่า ตม. เค้าไม่มีปัญหาครับ เคสนี้จะมีปัญหาที่สายการบินมากกว่า เพราะถ้าเดินทางไปแล้วเข้าประเทศปลายทางไม่ได้ สายการบินต้องรับผิดชอบการส่งกลับ

  แต่จากที่คุณอธิบายมาแล้ว ไม่มีปัญหา เพราะมีหนังสือเดินทางสวีเดน แต่ไปทำ Passport ไทยเล่มใหม่ไว้ก็ดีนะครับ เผื่อเข้าไทยรอบหน้า

 • January 22, 2017 at 8:58 pm
  Permalink

  ผมเดินทางไปประเทศโอมาน ทางตะวันออกกลาง กำลังจะกลับไทยกังวลขาเข้าประเทศไทยผมซื้อบุหรี่ในโอมานไม่ใช่ในดิวตี้ฟรี 1คัสตอลโหลดใส่กระเป๋าใหญ่ไปแลัวที่ตัวมีติดไป4ซองในกระเป๋าสะพาย แบบนี้จะโดนปรับไหม และกรณีนี้ต้องเข้าช่องเขียวรึแดง ผมมีใบเสร็จซื้อตามซุปเปอร์มาเก็ต 2คัสตอล แต่สูบไปบ้างเหลือทั้งหมด 14ซองแบบนี้เกินกำหนดใหม รบกวนตอบด้วยครับ

 • January 23, 2017 at 10:27 am
  Permalink

  ตอบคุณ Preecha

  ถ้าว่าตามระเบียบพิธีการศุลกากร สามารถนำเข้ามาได้คนละ 1 คอตตอนครับ และอย่าเสี่ยงเอามาเกินนะครับ ค่าปรับหลักหมื่น

 • January 23, 2017 at 4:03 pm
  Permalink

  ขอสอบถามคะ เป็นคนไทยที่ใด้กรีนการ์ดสิบปีต้องการกลับเมืองไทยไทยเยี่ยมบ้านเวลาขึ้นเครื่องต้องกรอกใบ ต.ม เป็นขาเข้าไทย ขาออกอเมริกาใช่ไหมคะ แล้วเวลากลับมาอเมริกาจะต้องกรอก ขาเข้าเป็นอเมริกา ขาออกเป็ยไทยใช่ไหมคะ ขอบคุณคะ

 • January 23, 2017 at 7:09 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Nancy

  เข้าใจถูกต้องแล้วครับ

 • February 2, 2017 at 3:53 pm
  Permalink

  รบกวนสอบถามค่ะ พอดีแฟนต้องไปไต้หวันเพื่อไปทำงานหนึ่งอาทิตย์(บริษัทส่งไป) ซึ่งต้องนำรองเท้าเซฟตี้ไปด้วย (รองเท้าเซฟตี้หัวเหล็ก) อยากทราบว่าในขั้นตอนของการสแกนโลหะ จะมีปัญหาไหมคะ สามารถโหลดใต้เครื่องได้หรือไม่ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนหหรือเปล่า มีขั้นตอนอย่างไร รบกวนแนะนำด้วยค่ะ

 • February 2, 2017 at 4:08 pm
  Permalink

  ตอบคุณ Num Jk

  รองเท้าเซฟตี้โหลดใต้เครื่องไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับ ไม่จำเป็นต้องแจ้งครับ รองเท้าไม่ใช่อาวุธหรือวัตถุไวไฟ

 • February 9, 2017 at 11:24 pm
  Permalink

  ขอสอบถามค่ะ พอดีว่าเรียนอยู่มหาลัยปี3 ช่วงปิดเทอม3เดือน อยากลองไปทำงานที่เกาหลี(มีญาติทำงานที่นั่น) แต่ไม่เคยบินทั้งในและต่างประเทศ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะว่าต้องทำไงบ้าง อีกอย่างคือเราบินไปตั้ง3เดือน กลัวเรื่องจะติดตม.ด้วยค่ะ .

 • February 10, 2017 at 11:28 am
  Permalink

  ตอบคุณ Aranya

  แนะนำว่าขอ VISA เลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *