ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลน ชลบุรี

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ตำบลเสม็ด มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่น่าสนใจ โดยทางศูนย์ฯ ได้จัดทำสะพานไม้ยาวประมาณ 2,300 เมตร เพื่อให้เดินชมธรรมชาติในป่าชายเลนที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดของระบบนิเวศน์ป่าชายเลน

มีหอดูนก มีพันธุ์ไม้ต่าง ๆ อาทิ ต้นโกงกาง เสม็ด แสม ลำพู เป็นต้น ตลอดจนสัตว์น้ำ อาทิ ปูก้ามดาบ ปูพันธุ์ใหม่ ?หยกฟ้า? และนกกินปลานานาชนิดจำนวนมาก และบริเวณด้านหน้าของศูนย์ฯ ได้ทำเป็นสวนสุขภาพไว้ด้วย

อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 10 บาท เด็ก 5 บาท เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-18.30 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทร. 0 3839 8268-9, 08 1713 9683

การเดินทาง ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท จากตัวเมืองชลบุรีใช้เส้นทางเดียวกับไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ตรงไปจนสุดทาง ประมาณ 4 กิโลเมตร

Post Views 1043

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *