ย่านมารุโนจิ (Marunouchi) – สถานีโตเกียว

ญี่ปุ่น / โตเกียว / ย่านมารุโนจิ (Marunouchi) – สถานีโตเกียว

ย่านมารุโนจิ (Marunouchi) เป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของโตเกียว มีความเจริญรุ่งเรื่องตั้งแต่สมัยเอโดะ ในพื้นที่นี้เต็มไปด้วยตึกสูง ที่ตั้งของบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางการเดินทางในโตเกียว จุดต่อรถไฟหลายสาย ทั้งรถไฟ JR, Subway และ Shinkansen และนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังอิมพีเรียล

สถานที่สำคัญในย่านมารุโนจิ (Marunouchi)

สถานีโตเกียว

  • สถานีโตเกียว (Tokyo station) เป็นสถานีรถไฟเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1914 ตัวอาคารสถานีสร้างด้วยสถาปัตยกรรมยุโรปเรอเนสซองซ์ (European Renaissance) เป็นอาคารก่ออิฐสูงสองชั้น อาคารที่เห็นในปัจจุบันเป็นอาคารที่ซ่อมแซมขึ้นใหม่หลังจากได้รับความเสียหายช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สถานีโตเกียวฝั่งสวยจะทางด้านทิศตะวันตก ให้ใช้ทางออก Marunouchi North Exit หรือ Marunouchi Central Exit

Nijubashi

  • พระราชวังอิมพีเรียล สะพานนิจูบาชิ (Imperial Palace/Nijubashi) เดิมเป็นปราสาทเอโดะ ที่อยู่ของตระกูลโชกุนโทคุกาวา (Tokugawa) ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบเมจิ (Meiji) พื้นที่ตรงนี้เลยเป็นพระราชวังสำหรับจักรพรรดิ นักท่องเที่ยวส่วนมากมักจะไปถ่ายรูปที่สะพานหน้าพระราชวัง สะพานนิจูบาชิ สะพานนี้เป็นสะพานครึ่งวงกลม 2 วง เมื่อเงาสะพานกระทบกับน้ำจะมองเห็นเป็นวงกลม 2 วง คล้ายกับแว่นตา บางคนจึ้งเรียกสะพานนี้ว่าสะพานแว่นตา
การเดินทาง
รถไฟ JR : ลงที่สถานี Tokyo ทางออก Marunouchi North Exit หรือ Marunouchi Central Exit
รถไฟ Subway : ลงที่สถานี Tokyo (M17)

Post Views 1641

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *