พระตำหนักปางตอง สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน

พระตำหนักปางตอง หรือ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยเป็นศูนย์บริการและพัฒนาแห่งที่สองของโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ทั้งหมด 5,353 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลหมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน โดยใช้เป็นสถานที่สำหรับการทดลองค้นคว้าวิจัย และสาธิตชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูง ได้แก่ บ้านปางตอง (ไทยใหญ่,กะเหรี่ยง) บ้านนาป่าแปก (ม้ง,ไทยใหญ่) บ้านห้วยมะเขือส้ม การเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์เมืองหนาวเพื่อส่งเสริมให้แก่ราษฎร (ม้ง,ไทยไหญ่) และบ้านรวมไทย (ไทยใหญ่) ที่ส่วนมากมีอาณาเขตติดขอบชายแดนพม่า

ทุ่งหญ้าเลี้ยงแกะ

พื้นที่ในส่วนของพระตำหนักไม่เปิดให้เข้าชม แต่นักท่องเที่ยวสามารถชมการปลูกพืชเมืองหนาว ชมแกะ และม้าได้

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ที่ตั้ง – ติดต่อพระตำหนักปางตอง
ที่อยู่ :
ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การเดินทาง
รถยนต์ : พระตำหนักปางตอง อยู่ในตำบลหมอกจำแป่ สามารถเดินทางโดยใช้เส้นทางเดียวกับทางเข้า น้ำตกผาเสื่อ ต่อ ไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร ถนนบ้านห้วยขาน บ้านนาป่าแปก

Post Views 983

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *