ปราสาทสัจธรรม ปราสาทไม้ริมทะเล

ปราสาทสัจธรรม ตั้งอยู่บริเวณแหลมราชเวช ตำบลนาเกลือ เมืองพัทยา ทางเข้าอยู่บริเวณซอยนาเกลือ 12 เป็นปราสาทไม้ริมทะเลที่อลังการตระการตา งดงามด้วยประติมากรรมและลวดลายแกะสลักที่สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ ภูมิปัญญา คุณธรรมและปรัชญาของคนในโลกตะวันออก

เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2524 โดยคุณเล็ก วิริยะพันธ์ ผู้ก่อตั้งเมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ ปราสาทสัจธรรมสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ไม่มีโลหะเข้ามาปะปน ใช้ระบบเข้าเดือยไม้แบบไทย หรือใส่สลักไม้ นับเป็นงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแห่งศตวรรษ

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ค่าเข้าชมท่านละ 500 บาท หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ โทร. 0 3836 7229-30? www.sanctuaryoftruth.com

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 163

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *