พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สัตหีบ

ชลบุรี / พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย สัตหีบ

ในพื้นที่ อ.สัตหีบ นอกจากจะมีทะเลสวยๆ ในเขตทหาร ก็ยังมี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ข้อมูลทางด้านเกาะและทะเลไทย ที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์นี้อยู่ที่ บริเวณเขาหมาจอ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ ที่เดียวกับจุดขึ้นเรือไปเกาะแสมสาร สามารถจัดโปรแกรมเที่ยวเกาะแสมสาร และ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ควบคู่กันไปได้ภายในวันเดียว เช่นเช้าเที่ยวเกาะแสมสาร ช่วงบ่ายเข้าชมพิพิธภัณฑ์เป็นต้น เป็นการเที่ยวที่ได้เห็นทั้งธรรมชาติของจริง และความรู้จากพิพิธภัณฑ์

ในการเข้าชมนั้นจะต้องซื้อเข้าชมที่ด้านล่างในอาคารต้อนรับ ผู้ใหญ่คนละ 50 บาท เด็ก 20 บาท

จากนั้นก็ดินขึ้นเนินเขาที่อยู่ข้างๆ อาคารที่ขายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จะมีอยู่ด้วยกัน 5 อาคาร แต่ละอาคารจะอยู่สูงขึ้นไปที่ด้านบน สำหรับผู้สูงอายุอาจจะเดินชมพิพิธภัณฑ์ลำบากเพราะต้องเดินขึ้นบันไดตลอดทาง

ก่อนจะเข้าชมในพิพิธภัณฑ์ขอเล่าข้อมูลของพิพิธภัณฑ์นี้ให้ฟังแบบย่อๆ กันก่อน

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงวัตถุธรรมชาติ (ธรรมชาติวิทยา) ทั้งในด้านธรณีวิทยา พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ ทางทะเลเป็นแห่งแรกในประเทศไทย จัดตั้งโดยกองทัพเรือ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดให้บริการในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2550? พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์มีทั้งหมด 16 ไร่ มีอาคารทั้งหมด 5 อาคาร ตัวพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่บนเนินเขา ตรงข้ามกับเกาะแสมสาร ปัจจุบันเปิดให้เข้าชม 3 อาคาร ได้แก่อาคาร 1,2 และ 5 โดยอาคาร 1-4 จะอยู่เรียงกันไปไกลจากกันไม่มาก ส่วนอาคาร 5 เป็นอาคารที่อยู่สูงสุดอยู่ไกลจากอาคาร 4 พอสมควร

ทางเดินขึ้นไปยังพิพิธภัณฑ์จะเป็นบันได อาจไม่สะดวกสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องเข่า หรือ ผู้ที่นั่ง Wheel chair

การเข้าไปชมในแต่ละอาคารต้องถอดรองเท้าไว้ที่ด้านหน้า ภายในอาคารติดแอร์ เย็นสบาย มีเจ้าหน้าที่คอยบรรยายให้ความรู้

1.เทิดพระเกียรติมหาราช เป็นพิพิธภัณฑ์อาคารที่ 1 ภายในจะแบ่งเป็น 2 โซน โซนแรกเป็นการนำเสนอวัตถุประสงค์ ความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสืบทอดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามพระราชปณิธาน ” เดินตามรอยเท้าพ่อ”

เส้นทางที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทรงเสด็จศึกษาธรรมชาติที่เกาะแสมสาร

โซนที่สองเป็นการจัดการแสดงมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างหิน ดิน และชีวิต อาทิ กระบวนการเกิดดิน อนุภาคของดินที่เอื้อประโยชน์ต่อระบบนิเวศ

นักวิจัยทางด้านธรณีวิทยา และ สิ่งมีชีวิต

ตัวอย่างฟอสซิลชนิดต่างๆ นอกจากจะมีให้ดูในตู้แล้วยังมีให้สัมผัสกับของจริง

รูปปั้นไดโนเสาร์ ในปัจจุบันมีการขุดพบซากกระดูกฟอสซิลที่ประเทศไทย โดยเฉพาะที่ จ.ขอนแก่น

ถัดจากอาคารหลังที่ 1 เดินขึ้นบันไดไปทางด้านบน ก็จะเจอกับอาคารหลังที่สอง

2.ปวงปราชญ์ร่วมแรงใจ ภายในแบ่งเป็น 2 โซนเหมือนอาคารแรก มีจุดชมวิวหมู่บ้านแสมสาร เกาะแรดที่ประตูด้านหลัง แต่วิวเห็นไม่ชัดเท่าที่อาคาร 5 ถ้าใครคิดว่าจะไม่เดินไปจนถึงอาคาร 5 ก็ดูวิวที่อาคาร 2 ทดแทนไปก่อนได้

โซนที่หนึ่ง ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ของป่า พรรณพืช และสัตว์ มีสาระเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ สังคมพืชป่าดงดิบ ป่าผลัดใบ พืชที่พบจากเกาะต่างๆ

ตะลุยอาณาจักรเห็ดรา

โซนที่สองมุ่งเสนอในหัวข้อผู้ย่อยสลายในธรรมชาติ ได้แก่ ปลวก จุลินทรีย์ดิน เห็ดรา สัตว์หน้าดินในดิน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหาร

สัตว์หน้าดินและสัตว์ในดิน

ออกจากอาคาร 2 เห็นป้ายบอกทางให้ไปที่อาคาร 5 เลย อาคาร 3 และ 4 ยังไม่เปิดให้เข้าชม

จากอาคาร 2 ไปยังอาคาร 5 ต้องเดินผ่านบันไดหลายขั้น มีจุดแวะพักเป็นน้ำตกจำลอง ที่นั่งใต้ร่มไม้ ช่วงตอนเที่ยงอากาศร้อนอบอ้าวมาก เหงื่อออกเปียกเสื้อจนชุ่ม

ใช้เวลาเดินจากอาคาร 2 มาประมาณ 15 นาที ก็มาถึงจุดชมวิว หมู่บ้านแสมสาร เกาะแรด เกาะแสมสาร ท่าเรือจุกเสม็ด ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่วิวสวยจริงๆ สวยจนลืมความเหนื่อยในการเดินขึ้นมา

เกาะแรด เกาะเล็กๆ ที่อยู่ระหว่างหมู่บ้านชาวประมงแสมสาร กับเกาะแสมสาร

หมู่บ้านชาวประมงแสมสาร

พื้นที่โดยรอบพิพิธภัณฑ์

ท่าเรือจุกเสม็ดที่ข้ามไปเกาะแสมสาร

เกาะแสมสาร

5.พิทักษ์ศักยภาพทะเลไทย เป็นอาคารของพิพิธภัณฑ์ที่อยู่สูงที่สุด และเป็นจุดชววิว มองเห็นหมู่เกาะที่อยู่รอบๆ เกาะแสมสาร ที่ด้านหน้ามีเครื่องดื่มขาย ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเหนื่อยๆ มีเก้าอี้ให้นั่งพัก

ภายในอาคารหลังนี้จะเน้นให้ข้อมูลทางสื่อคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย จัดแสดงงานของกองทัพเรือในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติทางทะเล การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน

รวมแล้วใช้เวลาในการชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ประมาณ 1 ชั่วโมงก็ครบแล้วครับ ถึงแม้ว่าตัวพิพิธภัณฑ์จะยังเปิดไม่ครบทั้ง 5 อาคาร แต่ก็สนุกและได้ความรู้อย่างมาก เจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ตั้งใจนำเสนอ และให้ข้อมูล วิวด้านบนสวยมากมองเห็นทะเล และเกาะรอบๆ ได้อย่างชัดเจน ตัวพิพิธภัณฑ์อยู่บนเนินเขาการเดินเข้าไปชมค่อนข้างลำบาก อาจไม่เหมาะสมกับเด็กเล็ก คนชรา ผู้พิการ ค่าเข้าชมก็เพียงคนละ 50 บาทเท่านั้น

การเข้าชม
เวลาทำการ :  เปิดให้เข้าชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 -17.00 น.
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ค่าเข้าชม

  • ผู้ใหญ่คนละ  50 บาท
  • เด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีไม่เกิน 15 ปีบริบูรณ์ คนละ 20 บาท
  • ชาวต่างชาติ 100 บาท
  • ทหารเรือนอกเครื่องแบบแสดงบัตรประจำตัว 30 บาท
ที่ตั้ง – ติดต่อพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
ที่อยู่ :
เขาหมาจอ ตำบล แสมสาร อำเภอ สัตหีบ ชลบุรี 20180
เบอร์โทรศัพท์ : 038 – 432475
เวบไซต์ : www.tis-museum.org
การเดินทาง
รถยนต์ : จากพัทยาใช้ถนนสุขุมวิท (3) มาทาง อ.สัตหีบ แต่ไม่ต้องเลี้ยวเข้า อ. สัตหีบ วิ่งมาจนเจอพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทางขวามือ และ ป้ายบอกทางไปวัดช่องแสมสารหลวงพ่อดำ ให้ชิดขวาแล้วกลับรถ แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

ขับตามทางมาเรื่อยๆ จะเจอทางรถไฟตัดกับถนนให้เลี้ยวขวาที่แยกข้างหน้า เข้าถนน 3126 ขับรถตรงไปอีกนิดให้เลี้ยวซ้ายที่สามแยกที่มีเสาวิทยุสื่อสารขนาดใหญ่สีขาวแดง ขับตามทางมาจะผ่านสโมสรหาดน้ำหนาว เลี้ยวซ้ายอีกครั้งเข้าถนนโยธาธิการ ชลบุรี 2077 และเลี้ยวขวาหลังจากเลยสถานีอนามัยจากนั้นก็ขับตรงมาอย่างเดียวจะเจอทางเข้าพิพิธภัณฑ์อยู่ทางซ้ายมือ ขับรถไปไม่ยากมีป้ายบอกทางตลอด

รถโดยสาร : ไม่มีรถประจำทางไปถึง
ที่พักสัตหีบ
วราสิน รีสอร์ท

ที่พักไม่ติดทะเล บรรยากาศดี รีสอร์ทมีบริการเตาปิ้งย่าง สามารถหาซื้อจากตลาดมาทานได้ พนักงานบริการดี มีรถไปส่งที่ท่าเรือและรับกลับไปส่งที่ท่ารถด้วย อาหารเช้าอร่อย มีความเป็นส่วนตัว มีสระว่ายน้ำ

ไม้หอม โฮเต็ล

โรงแรมไม่ติดทะเล เป็นอาคาร 2 ชั้น เดินทางสะดวก บรรยากาศเงียบสงบ ห้องพักสะอาด เหมาะแก่การพักผ่อน มีสระว่ายน้ำ ที่จอดรถกว้างขวาง อยู่ใกล้ตลาดสัตหีบ หาของกินง่าย อยู่ใกล้หาดเตยงาม ปากซอยมีร้าน family mart

กรีน แอปเปิ้ล วิลล่า

เป็นที่พักราคาประหยัด ติดถนนใหญ่ มีอาหารเช้า สิ่งอำนวยความสะดวกครบ ที่จอดรถกว้างขวาง ใกล้ร้าน 7-11 ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว หาดนางรำ นางรอง เกาะแสมสาร และเหมาะกับคนที่จะเดินทางขึ้นเครื่องที่สนามบินอู่ตะเภา

บ้านสัตหีบ ชายทะเล

ที่พักใกล้แหล่งชุมชน ใกล้ตลาดหาของกินได้ง่าย สามารถเดินไป 7-11 ได้ ด้านหลังติดทะเลแต่ลงเล่นน้ำไม่ได้ เงียบสงบ วิวสวย พนักงานบริการดีเป็นกันเอง เหมาะแก่การพักผ่อน

ดูโรงแรมใน ชลบุรี ทั้งหมด คลิ๊ก

Post Views 34702

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *