อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เชียงราย ลำปาง พะเยา

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีเนื้อที่ประมาณ 731,250 ไร่ ครอบคลุมในพื้นที่ อ.แม่สรวย อ.พาน อ.เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อ.วังเหนือ จังหวัดลำปาง และอ.แม่ใจ อ.เมือง จังหวัดพะเยา มีลักษณะเป็นเขาสูงทอดตัวแนวเหนือ-ใต้ มีดอยหลวงเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด มีความสูง 1,694 เมตร จากระดับน้ำทะเล

Read more

รวมที่พักพะเยา โรงแรม รีสอร์ทใกล้กว๊านพะเยา

พะเยา เป็นเหมือนเมืองผ่านที่นักท่องเที่ยวมักมองข้ามและเลยไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายเสียมากกว่า แต่พะเยาก็เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามและมีชื่อหลายแห่ง เช่น มีกว๊านพะเยา ลัญลักษณะเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ มีผลไม้ที่ขึ้นชื่อและมีรสหวาน คือ ลิ้นจี่ซึ่งจะออกผลมากในเดือนพฤษภาคม มีเครื่องจักสานผักตบชวาฝีมือดี รูปทรงทันสมัยผลิตที่บ้านสันม่วง พร้อมกับมีอุทยานแห่งชาติ หลายแห่งที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสัมผัส เช่น อุทยานแห่งชาติดอยภูซาง เป็นน้ำตกที่มีน้ำอุ่นเพียงแห่งเดียวที่พบในประเทศไทย เพราะน้ำตกมีอุณหภูมิสูงถึง 35 องศาเซลเซียส และยังมีวัดวาอารามเก่าแก่

Read more

Unseen วัดติโลกอาราม วัดเก่าแก่กลางกว๊านพะเยา

เดือนเมษายนที่แล้ว ผมพาไปเที่ยวที่ต่างประเทศ ถึงสองประเทศ เซินเจิ้น จีน และ สิงคโปร์ ทริปนี้จึงขอพามาเที่ยวไทยบ้าง เรามากันที่ภาคเหนือจังหวัดพะเยา ที่กว๊านพะเยานั่นเอง ที่นี่มี Unseen แห่งใหม่ของจังหวัดพะเยา ชื่อวัดติโลกอาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2019 -2029 แล้วจมอยู่ใต้น้ำอยู่หลายร้อยปี เพิ่งจะมีการค้นพบเมื่อไม่นานนี้เอง

Read more

วัดอนาลโยทิพยาราม พะเยา

วัดอนาลโยทิพยาราม ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัม บ้านสันป่าม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลสันป่าม่วง ห่างจากตัวจังหวัด 20 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือตามทางหลวงหมายเลข 1 สายพะเยา-เชียงราย กิโลเมตรที่ 743 ประมาณ 7 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 1127-1193 อีก

Read more

วัดศรีโคมคำ พะเยา

วัดศรีโคมคำ ตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองริมกว๊านพะเยา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า วัดพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย สร้างขึ้นในรัชสมัยของพญายอดเชียงราย มีขนาดหน้าตักกว้าง 14 เมตร สูง 16 เมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2034-2067 พระอุโบสถกลางน้ำ พระเจ้าตนหลวง หรือ

Read more

กว๊านพะเยา วัดติโลกอาราม

วัดติโลกอาราม วัดกลางน้ำ กลางกว๊านพะเยา กว๊านพะเยา กว๊าน หมายถึง หนองน้ำหรือ บึงน้ำขนาดใหญ่ คำนี้มีใช้ในท้องถิ่นล้านนาเฉพาะที่จังหวัดพะเยาแห่งเดียวเท่านั้น กว๊านพะเยา เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ รูปพระจันทร์เสี้ยวเกือบครึ่งวงกลม แหว่งทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกเมื่อประมาณ 70 ล้านปีมาแล้ว โอบล้อมดอยแม่ใจซึ่งเป็นภูเขาสูงยาว เป็นแอ่งน้ำที่รวบรวมของลำห้วยต่าง ๆ 18

Read more

พะเยา, ข้อมูลท่องเที่ยวพะเยา, การเดินทาง

พะเยา หรือ เมืองภูกามยาว เป็นอาณาจักรเก่าแก่เมืองหนึ่งของล้านนาไทย ภูกามยาว หรือ พยาว แปลว่าหมู่บ้านดอยยาว ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 1638 โดยพ่อขุนศรีจอมธรรม กษัตริย์ราชวงศ์ลัวะจังคราชหิรัญนครเงินยางเชียงแสน และเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยพ่อขุนงำเมือง ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตามอิทธิพลของอาณาจักรต่างๆ ที่ผลัดกันมีอำนาจในแถบนี้ จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พยาวเปลี่ยนชื่อเป็นพะเยา และรวมอยู่กับจังหวัดเชียงราย และในวันที่

Read more