วัดเทนริวจิ เกียวโต Tenryuji Temple

ญี่ปุ่น / เกียวโต / วัดเทนริวจิ

วัดเทนริวจิ (Tenryuji Temple : 天龍寺) ตั้งอยู่ในบริเวณอะราชิยามา (Arashiyama) เป็นวัดนิกายเซน ที่สำคัญในเกียวโต และยังเป็นมรดกโลกอีกด้วย วัดนี้สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1339 โดยโชกุนอาชิคากะ (Ashikaga Takauji) ที่มาของการสร้างก็เพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิโกไดโงะ (Go-Daigo)

ตัวอาคารวัดเทนริวจิ เคยถูกไฟไหม้และเสียหายในช่วงสงคราม และได้กลับมาซ่อมแซมในสมัยเมจิ ค.ศ. 1868-1912 ส่วนสวนญี่ปุ่นที่อยู่ในวัดกลับไม่เคยได้รับความเสียหาย สวนที่เห็นในปัจจุบันเป็นสวนที่มีมาแต่ดั้งเดิม ผู้ออกแบบสวนวัดเทนริวจิเป็นนักจัดสวนที่มีชื่อเสียง นามว่ามุโซ (Muso Soseki) ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเป็นช่วงที่สวยที่สุดของวัดเทนริวจิ มีใบไม้แดง ส้ม เหลือง เขียว สีสด และสวยที่สุดในย่านอะราชิยามา

การเข้าชมวัดเทนริวจิ สามารถชมได้เพียงบริเวณสวนและรอบๆ ตัววัดเท่านั้น โดยมีค่าเข้าชมคนละ 500 เยน

ใบไม้เปลี่ยนสีในวัดเทนริวจิ

สระน้ำ สวนญี่ปุ่น ภายในวัด

ทางเดินชมใบไม้แดงภายในวัด

บริเวณรอบๆ วัดเทนริวจิ มีสถานที่เที่ยวอีกหลายแห่ง เช่นป่าไผ่ (Bamboo Groove) สะพานโทเง็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) ศาลเจ้า Nonomiya ควรจัดโปรแกรมเข้าด้วยกัน จะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทาง

ช่วงเวลาชมใบไม้เปลี่ยนสีวัดเทนริวจิ (Tenryuji Temple) โดยเฉลี่ยจะเป็นวันที่ 20-30 พฤศจิกายน ของทุกปี

การเดินทาง
รถไฟ : ลงที่สถานี Arashiyama (Keifuku) หรือ JR Saga-Arashiyama
รถประจำทาง : มีรถหมายเลข 28 ลงที่ป้าย Arashiyama Tenryuji-mae
การเข้าชม
เวลาเปิด – ปิด : 8:30 – 17:30 น. (17:00 ช่วงปลายตุลาคม – ต้นมีนาคม)
วันปิด : ไม่มี
ค่าเข้าชม : 500 เยน

Post Views 4194

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *