สะพานมิตรภาพไทย-พม่า แม่สอด-เมืองเมียวดี

สะพานมิตรภาพไทยพม่า ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสายลวด เป็นสะพานที่สร้างข้ามแม่น้ำเมย ระหว่างอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับเมืองเมียวดี สหภาพพม่า มีความยาว 410 เมตร กว้าง 13 เมตร สำหรับประชาชนชาวไทย และผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอแม่สอด สามารถเดินทาง หรือนำรถยนต์ข้ามไปได้ โดยทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวได้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง แม่สอด หรือที่ศูนย์การค้าแม่เมยซิตี้ โดยเสียค่าธรรมเนียมทั้งในฝั่งประเทศไทย และฝั่งประเทศพม่า และเสียค่าประกันภัยรถยนต์ตามที่กำหนด ควรสอบถามรายละเอียดข้อมูลก่อนเดินทางที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแม่สอด โทร. 0 5556 3001 ? 4 เนื่องจากระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ที่ต้องการเดินทางข้ามไปสหภาพพม่าต้องนำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) มาแสดงที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทยเพื่อประทับตราผ่านแดนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับฝั่งประเทศพม่าเสียค่าธรรมเนียมที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งพม่า คนละ 10 ดอลล่าร์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) เพื่อท่องเที่ยวแบบไปเช้า-เย็นกลับ ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. และจากด่านตรวจคนเข้าเมืองนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสามารถเดินทางเข้าไปได้ไม่เกิน 1 กิโลเมตร

ควรสอบถามข้อมูลก่อนเดินทางได้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือที่ว่าการอำเภอแม่สอด โทร. 0 5553 1077

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 1092

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *