วัดโทฟุคุจิ เกียวโต Tofukuji Temple

ญี่ปุ่น / เกียวโต / วัดโทฟุคุจิ

วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple) เป็นวัดในนิกายเซน สร้างขึ้นใน ค.ศ.1236 ตามคำสั่งของขุนนาง Kujo Michiie ผู้ยิ่งใหญ่ในสมัยคามาคุระ ชื่อวัด Tofukuji ได้มาจาก 2 วัดในเมืองนารา (Todaiji Temple + Kofukuji Temple) ตัววัดเคยถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายถึง 3 ครั้ง ในช่วงปี ค.ศ. 1316 – 1336 และได้มีการสร้างขึ้นใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ในสมัยนั้นเป็นวัดที่ยิ่งใหญ่ 1 ใน 5 ของเมืองเกียวโต

ภายในวัดขึ้นชื่อว่าเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามแห่งหนึ่งในเกียวโต การเข้าชมในบริเวณรอบๆ วัดด้านนอกไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ถ้าต้องการไปชมใบไม้แดงที่สะพานซึเทนเคียว (Tsutenkyo Bridge) และ สวนหินโฮโจ (Hojo Garden) จะเสียค่าใช้จ่าย 400 เยน

พื้นที่ในวัดที่เข้าชมได้ฟรี

Tofukuji Temple

การเดินทาง
รถไฟ : ลงที่สถานี JR Tofukuji หรือ Keihan Tofukuji และเดินต่อไปอีกประมาณ 10 นาที
รถประจำทาง : ลงป้าย Tofukuji
การเข้าชม
เวลาเปิด – ปิด : 9:00 – 16:30 น. (เมษายน – ตุลาคม)
8:30 – 16:30 น. (พฤศจิกายน – ต้นธันวาคม)
9:00 – 16:00 น. (ต้นธันวาคม – มีนาคม)
วันปิด : ไม่มี
ค่าเข้าชม : 400 เยน สะพาน Tsutenkyo และ Kaisando Hall
400 เยน โฮโจและสวน

Post Views 3284

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *