วัดโลกโมฬี เชียงใหม่

วัดโลกโมฬี เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวมาชมค่อนข้างมาก โดยเฉพาะชาวต่างชาติ เนื่องจากวัดนี้อยู่ในตัวเมืองเข้าถึงค่อนข้างง่าย และไม่มีค่าเข้าชม วัดแห่งนี้สร้างในสมัยอาณาจักรล้านนา ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่ ใกล้แจ่งหัวริน และประตูช้างเผือก

สิ่งที่น่าสนใจของวัดโลกโมฬี ก็จะเป็นวิหารไม้สีน้ำตาล แบบล้านนา มีหลังคาลดหลั่นเป็นชั้นๆ คล้ายกับวัดต้นเก๋วน ด้านหน้าวิหารมีบันไดพญานาคคู่สีขาว ส่วนด้านหลังวัดจะมีเจดีย์อิฐเก่าแก่

ด้านหน้าวัด ติดถนนมณีนพรัตน์

ประตูเข้าวัดฝั่งหน้าถนน

ถ้าถ่ายจากด้านในซุ้มมายังวิหารจะได้ภาพแบบนี้

ด้านหน้าวิหารมีบันไดพญานาค และ ลวดลายแกะสลัก

ช้างคู่ด้านหน้าทางเข้า

ถอดรองเท้าก่อนเข้าวิหาร

ด้านในวิหาร

พื้นที่ในวัดไม่กว้างมาก ด้านหลังเป็นเจดีย์แบบอิฐ

พระเจดีย์โลกโมฬี สามารถเดินวนได้โดยรอบ

มีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลาง

มีนักท่องเที่ยวมาไหว้พระไม่ขาดสาย

อาคารอื่นๆ ในวัด

บริเวณหน้าวัดมีร้านกาแฟ

ประวัติวัดโลกโมฬี

ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือนอกกำแพงเมืองเชียงใหม่ ปรากฏชื่อวัดโลกครั้งแรกในสมัยขอ พระเจ้ากือนา ทรงโปรดให้คณะสงฆ์ของพระมหาอุทุมพรบุปผา มหาสวามี จำนวน 10 รูป จำพรรษาอยู่ที่วัดโลก สมัยพระเมืองแก้วในปี พ.ศ. 2070 โปรดให้สร้างวิหารและมหาเจดีย์ ในปี พ.ศ. 2088 พระเมืองเกษเกล้าถูกปลงพระชนม์ ได้นำอัฐิไว้ที่เจดีย์วัดโลกนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2121 พระนางวิสุทธิเทวี ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ทิวงคต ได้ทำการถวายพระเพลิง และบรรจุอัฐิไว้ในเจดีย์วัดโลกนี้

ปัจจุบัน วัดโลกโมฬีเป็นศูนย์กลางการศึกษาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยมีการจัดกิจกรรมขึ้นในเทศกาลต่างๆ

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน 8.00 – 17.00 น.
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ค่าเข้าชม

  • ไม่มีค่าเข้าชม
ที่ตั้ง – ติดต่อ
ที่อยู่ :
ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ :
การเดินทาง
รถยนต์ : วัดโลกโมฬีอยู่ติดคูเมืองด้านนอก ฝั่งถนนมณีนพรัตน์ ใกล้ๆ กับไอคอน โดยสังเกตุทางเข้าจะมีปั๊ม ปตท อยู่ใกล้ๆ ทางขวามือ

ในวัดมีที่จอดรถรองรับได้ประมาณ 5-10 คัน

Post Views 1609

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *