ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง เชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ตั้งอยู่ที่ อ.แม่วาง ใกล้ดอยอินทนนท์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 990-1,440 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ในนี้มีแปลงปลูกพืชเมืองหนาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง เช่น ผัก ไม้ผล ไม้ดอก ชาจีน พืชไร่ เห็ด และ กาแฟ โดยชาวบ้านในพื้นที่นี้จะเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอและม้ง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง เป็นโครงการหลวงที่เน้นทางด้านแปลงปลูกพืช งานวิจัย จุดเรียนรู้ แต่ไม่เน้นจัดทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ประวัติโครงการหลวงขุนวาง 

เมื่อ พ.ศ.2518 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านขุนวาง มีพระราชดำริให้โครงการหลวงและศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา ร่วมกันพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่

ต่อมาใน พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวางขึ้น โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา มีเป้าหมายหลักเพื่อลดพื้นที่การปลูกฝิ่นและพัฒนาการปลูกพืชเขตหนาวที่มีรายได้มากกว่า เพื่อให้ชาวเขามีพื้นที่ทำกินอย่างถาวร ตั้งถิ่นฐานเป็นหลักแหล่งไม่หันกลับไปทำไร่เลื่อนลอยและบุกรุกทำลายป่า

จุดเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง

  • แปลงสาธิตการปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกตามฤดูกาล ได้แก่ โรงเรือนปลูกเบญจมาศ ทั้งแบบดอกช่อ (มี.ค. – พ.ย. ) และดอกลิเซียนทัส คาร์เนชัน ลิลลี่
  • แปลงไม้ผล เช่น องุ่นไร้เมล็ด (ธ.ค.-ม.ค.), พีช (มี.ค.-เม.ย.) , พลับ (ก.ค.-ก.ย.), เคพกูสเบอร์รี(พ.ย.-เม.ย.) , เสาวรสหวาน (ตลอดปี), สตรอว์เบอร์รี(ธ.ค-ม.ค.), เปปปิโน (ตลอดปี)
  • แปลงผักเมืองหนาว เช่น มะเขือเทศโครงการหลวง ถั่วลันเตาหวาน บร็อกโคลี (ตลอดปี)
  • โรงเรือนเห็ดเมืองหนาว เช่น เห็ดพ็อตโตเบลโล เห็ดปุยฝ้าย
  • แปลงสาธิตชาจีนเบอร์ 12 พันธุ์หยวนจืออู่หลง ชมขั้นตอนการผลิตชาพร้อมชิมชา ที่โรงงานแปรรูปชาจีน
    หมู่บ้านขุนแม่วาง(ตลอดปี)

ที่พัก และ สิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการหลวงขุนวาง

ปัจจุบันที่พักในโครงการหลวงทุกแห่ง ปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวแล้ว และล่าสุดที่ไปมา (31 มกราคม 2562) สโมสรขุนวางอยู่ในสภาพร้าง แต่มีร้านค้าที่ขายของใช้ทั่วไป เปิดให้บริการ

สวนหน้าสโมสรขุนวาง

หมายเหตุ. “ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวาง” (จุดชมดอกนางพญาเสือโคร่ง) กับ “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง” ไม่ใช่ที่เดียวกัน แต่อยู่ในพื้นที่ใกล้กัน โดยโครงการหลวงฯ จะถึงก่อน จากนั้นขึ้นไปประมาณ 2 กิโลเมตรก็จะเป็น ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ขุนวาง

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.30 น.
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ค่าเข้าชม

  • ไม่มีค่าเข้าชม
ที่ตั้ง – ติดต่อศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง
ที่อยู่ :
112 หมู่ 12 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
เบอร์โทรศัพท์ :
เวบไซต์ :
การเดินทาง
รถยนต์ : เส้นทางที่ 1 (แนะนำ) จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงสาย 108 เชียงใหม่-ฮอด ก่อนถึงอำเภอจอมทองเลี้ยว ขวาเข้าทางหลวงสาย 1009 ผ่านด่านอุทยานฯ ดอยอินทนนท์ ก่อนถึง กม. 31 เลี้ยวขวาไปเส้นเดียวกับโครงการหลวงอินทนนท์ ระยะทาง 16 กม. ถึงศูนย์ฯ รวมระยะทาง 106 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เส้นทางดี รถอีโคคาร์ไปได้ แต่เหนื่อยหน่อย รถ 1500 cc ขึ้นไปจะเหมาะกว่า

เส้นทางที่ 2 (ไม่แนะนำ) จากตัวเมืองเชียงใหม่ใช้เส้นทางหลวงสาย 108 เชียงใหม่-ฮอด ผ่านอำเภอหางดง เข้าอำเภอสันป่าตอง เลี้ยวขวาแยกไปอำเภอแม่วาง ทางหลวงสาย 1013 ตรงไปประมาณ 47 กม. จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่
บ้านห้วยเกี๋ยง ไปอีกราว 16 กิโลเมตร รวมระยะทาง 86 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เส้นทางป่าเขา แคบ ชัน และ เปลี่ยว

รถโดยสาร : ไม่มีรถโดยสารไปถึง ต้องเหมาจากจอมทองขึ้นไป

Post Views 2936

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *