อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ กาญจนบุรี

กาญจนบุรี / อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ หรือ ที่นิยมเรียกกันว่า ปราสาทเมืองสิงห์ เป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ของไทย อยู่ห่างจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่าประมาณ 7 กิโลเมตร เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 323 เส้นทางสายกาญจนบุรี-ไทรโยค จนถึงกิโลเมตรที่ 15 จะมีทางแยกซ้ายไปปราสาทเมืองสิงห์อีก 7 กิโลเมตร

เป็นโบราณสถานที่มีศิลปะการก่อสร้างอยู่ในยุคลพบุรีตอนปลาย ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-18 ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีเนื้อที่ประมาณ 800 กว่าไร่ กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแลงขนาดกว้าง 880 เมตร โดยได้รับอิทธิพลทางศาสนาพุทธ นิกายมหายาน และวัฒนธรรมจากกัมพูชา ตัวปราสาทล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง คูน้ำ และแนวคันดิน รูปแบบสถาปัตยกรรมและประติมากรรมสร้างตามลักษณะขอมแบบบายน ตรงกับสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ของประเทศกัมพูชาที่มีลักษณะช่างท้องถิ่นผสมอยู่ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

การขุดตกแต่งบูรณะอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 โดยช่างฝีมือจากกรมศิลปากร ใช้เวลาดำเนินการอยู่หลายปี จนมาเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2530

โบราณสถานที่สำคัญในอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

โบราณสถานหมายเลข 1 : ได้แก่โบราณสถานที่อยู่บริเวณใจกลางกลุ่มโบราณสถาน เป็นกลุ่มอาคารส่วนใหญ่ยึดแนวแกนทิศตะวันออก-ตะวันตกเป็นหลัก ประกอบด้วย ปรางค์ประธาน ระเบียงคด โคปุระ บรรณศาลา และกำแพงแก้ว

โบราณสถานหมายเลข 2 : มีลักษณะคล้ายโบราณสถานหมายเลข 1 แต่มีขนาดเล็กกว่า ตัวโบราณสถานประกอบไปด้วยปรางค์ประธาน ระเบียงคดโคปุระ และกำแพงแก้ว สันนิษฐานว่า เป็นศาสนสถานที่สำคัญ

โบราณสถานหมายเลข 3 : เป็นโบราณสถานขนาดเล็ก ตั้งอยู่นอกกำแพงแก้ว สร้างด้วยศิลาแรง ใช้เทคนิคการเรียงอิฐแบบ Header Bond สภาพค่อนข้างชำรุด

โบราณสถานหมายเลข 4 : เป็นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฐานคล้ายห้องแถว 4 ห้อง ก่อสร้างโดยใช้ศิลาแรง สภาพในปัจจุบันเหลือแต่เพียงส่วนฐาน

รูปภาพ
การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.
ช่วงเวลาท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ค่าเข้าชม
ชาวไทย 20 บาท
ชาวต่างชาติ 100 บาท
รถยนต์ 50 บาท, สามล้อเครื่อง 30 บาท, รถจักรยานยนต์ 20 บาท, จักรยาน 10 บาท
ที่ตั้ง – ติดต่ออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
ที่อยู่ :
สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 034 670264-5
เวบไซต์ : www.muangsinghp.com
การเดินทาง
รถยนต์ : จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่าน จ.นครปฐม ขับมาประมาณ 9 กม. จะพบสะพานลอยข้ามไปทาง จ.กาญจนบุรี ขับไปตามทางหลวงหมายเลข 323 ขับมาประมาณ 7 กม. ท่านจะพบสี่แยก ให้ท่านเลี้ยวขวา (แยกซ้ายไปบ้านโป่ง ตรงไปคือถ้ำค้างคาว) เพื่อไปยัง อ.เมืองกาญจนบุรี

จากนั้นมุ่งหน้าสู่สี่แยกแก่งเสี้ยน ให้ขับไปทาง อ.ไทรโยค (ผ่านสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี บริษัทเจียไต๋) ประมาณ 30 กม. จะมีป้ายบอกทางไป อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จากนั้นให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ แล้วขับไปอีกประมาณ 10 กม. ก็จะถึง อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์

รถไฟ : ขบวนพิเศษอุทยานเมืองสิงห์

Post Views 3352

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com