ป่าชายเลนทุ่งโปรงทอง ปากน้ำกระแส ระยอง ชมปูก้ามดาบ

ทุ่งโปรงทอง อยู่ในจังหวัดระยอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ แต่ก่อน เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านทำการประมง เลี้ยงกุ้ง ทำการเกษตร ทำสวนผลไม้ จนกระทั่งทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนี้ ได้ถูกทำลาย และสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนเสื่อมโทรมลง

เทศบาลตำบลปากน้ำประแส ซึ่งดูแลใส่ใจและให้ความสำคัญในระบบนิเวศของป่าชายเลน เพื่อรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม และร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อพัฒนาป่าชายเลนผืนที่ใหญ่ที่สุดของจ.ระยอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไป

ที่มาของชื่อลานทุ่งโปรงทอง พื้นที่บริเวณนี้เป็นทุ่งโปรง มีต้นโปรงขึ้นล้อมรอบ เมื่อยามที่ยอดของต้นโปรงต้องกระทบกับแสงแดด จะออกเป็นเหลืองอมเขียว ทำให้ดูเหมือนเป็นสีทอง ที่นี่เป็นทุ่งโปรงที่มีพื้นที่กว้างที่สุด

สะพานชมธรรมชาติป่าชายเลน เดิมสร้างโดย นายชะโลม วงศ์ทิม ระยะทาง 800 เมตร เพื่อใช้เดินไปยังศาลเจ้าพ่อแสมผู้ และเป็นเส้นทางของชาวบ้าน ต่อมาสะพานชำรุด จึงได้มอบให้เทศบาลตำบลปากน้ำประแส เป็นผู้ดูแล และ ปรับปรุงสะพานให้แข็งแรงกว่าเดิม และสร้างเพิ่มเติมจากเดิมอีก 1.5 กิโลเมตร รวมระยะทางของสะพาน 0.8+1.5 = 2.3 กิโลเมตร

สะพานไม้ทางเข้าทุ่งโปรงทอง

โดยสะพานมีเส้นทางจะเชื่อมไปยังบริเวณอนุสรณ์เรือหลวงประแส รวมระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตร สามารถย่นระยะทางในการเดินได้ด้วยการนั่งเรือหางยาวที่ศาลเจ้าพ่อแสมผู้ หรือ เดินทุ่งโปรงทองตามระยะที่เดินไหว เดินกลับมาที่รถ แล้วขับรถต่อไปยังอนุสรณ์เรือหลวงประแส

ในเส้นทางสะพานไม้ จะผ่านสิ่งที่น่าสนในหลายอย่าง เช่น ป่าชายเลน ป่าโกงกาง รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน

ที่นั่งพักมีอยู่ตลอดเส้นทาง มีทั้งศาลา และ ม้านั่งยาว

ปูแสม

ปูแสม ปูที่พบเจอได้ง่ายในป่าชายเลน

สำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินไกลๆ ก็อาจเปลี่ยนอิริยาบถไปนั่งเรือได้ (มีค่าใช้จ่าย) จุดนั่งเรืออยู่ที่ศาลเจ้าพ่อแสมผู้

ศาลเจ้าพ่อแสมผู้ จุดเริ่มต้นสะพานศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน เดิมทีศาลเจ้าพ่อแสมผู้ เป็นเพียงศาลไม้เสาต้นเดียว ด้วยความเชื่อของชาวบ้านชาวประมงที่บนศาล ขอให้จับปลาได้มาก เมื่อจับปลาได้มากจึงแก้บน ด้วยการสร้างศาลให้ใหม่ สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2529

ยิ่งเดินไปไกลเท่าไหร่ คนยิ่งน้อยลง และเห็นวิวที่แปลกกว่าเดิม เช่นต้นไม้ใหญ่ และวิวทะเล

ปูก้ามดาบ

ถัดจากศาลเจ้าพ่อแสมผู้ ไปไม่ไกลจะเป็น ลานปูก้ามดาบ จะเจอกับปูก้ามดาบจำนวนมาก จุดเด่นของปูก้ามดาบ คือ ตัวผู้จะมีก้าม ข้างใดข้างหนึ่ง ใหญ่กว่าอีกข้างมาก มีสีส้มสวยงาม ประโยชน์ของก้าม ใช้ในการต่อสู้ และ โบกเรียกร้องความสนใจจากตัวเมีย ส่วนปูตัวเมียนั้น จะมีก้าม 2 ข้างที่เท่ากัน

ก้ามใหญ่ พอๆ กับกระดองเลย ด้วยความสวยของก้าม บางคนก็นำไปเลี้ยง แต่ไม่นิยมนำไปรับประทาน

จากจุดนี้เดินต่อไปอีกกิโลเมตรเศษ ก็จะไปถึงอนุสรณ์เรือหลวงประแส แต่ก็อย่าลืมว่า เดินไปแล้วก็ต้องเดินกลับ เมื่อคิดได้ดังนี้ เราเลยเลือกที่จะเดินกลับ แล้ว ขับรถไปที่อนุสรณ์เรือหลวงประแส แทน

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น.
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ที่ตั้ง – ติดต่อ
ที่อยู่ :
บ้านแสมภู่  หมู่ 7 ต.ปากน้ำกระแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง 21170
เบอร์โทรศัพท์ :
เวบไซต์ :
การเดินทาง
รถยนต์ : จากตัวจังหวัดระยอง มาตามถนนสุขุมวิทเพื่อไปยัง อ.แกลง ระยะทางประมาณ 60 กม. เมื่อถึงแยกไพแดงเทศบาลทุ่งควายกิน (แยกประแส)  ให้เลี้ยวขวาและขับไปเรื่อยๆ จนถึงวัดตะเคียนงาม จะมีซอยเล็ก ๆ มีป้ายบอกทางไปทุ่งโปรงทอง

ลานจอดรถจะมีอยู่ 2 ลาน ลานจอด 1 ถึงก่อน แล้วตามด้วยลานจอด 2 (ลานจอดนี้ใกล้กว่า) จากนั้นจะเดินหรือนั่งรถมอเตอร์ไซค์พ่วง ไปยังท่าเทียบเรือแสมผู้

ค่ารถมอเตอร์ไซค์พ่วง คนละ 5 บาท ราคาเดียว

รถโดยสาร : ไม่มีรถประจำทางไปถึง

Post Views 2379

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *