ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว ระนอง

ระนอง / ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว ระนอง

ป่าชายเลนหงาว เป็นแหล่งเกิดและเติบโตของสัตว์ทะเลนานาชนิด ก่อนที่จะแข็งแรงและอาศัยหากินในทะเล ที่ศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาวได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้นำชมธรรมชาติ ทั้งพรรณไม้ป่าและสัตว์ป่า มีการจัดพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเนื้อที่ประมาณ 150 ไร่ แก่ผู้คนทั่วไปที่สนใจเข้าเยี่ยมชม และศึกษาเรื่องราวของ ป่าชายเลน โดยมีการสร้างสะพานศึกษาธรรมชาติยาวถึง 850 เมตร ให้เดินชมป่าชายเลน และสิ่งมีชีวิตในผืนป่าชายเลนได้ มีแผ่นป้ายให้ ความรู้เกี่ยวกับ ระบบนิเวศของป่าชายเลนโดยอธิบายไว้ตลอดเส้นทาง

นอกจากนี้ในส่วนของพื้นที่อนุรักษ์อีก 13,500 ไร่ นั้นเป็นส่วนของป่าชายเลนดั้งเดิมที่ยังคงความสมบูรณ์ และเป็นแหล่งที่พบต้น โกงกางขนาดยักษ์ความสูงถึง 25 เมตร อายุ 200 ปี เป็นผืนป่าชายเลนที่ได้รับการยกย่องและประกาศจาก UNESCO ให้เป็นเขตพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลก เป็นแหล่งกำเนิดและที่อยู่อาศัยของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ มีความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลน

ลักษณะเด่นๆ ของทรัพยากรบริเวณนี้คือ

  • พืช

พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณนี้มีความอุดมสามบูรณ์มากประกอบด้วยพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆ มากมาย โดยมีพันธุ์ไม้ที่สำคัญและเป็นจุดเด่นของพื้นที่ ได้แก่ โกงกางใหญ่ โกงกางเล็ก แสมดำ ลำแพน ถั่วขาว ถั่วดำ โปรงแดง โปรงขาว ตะบูนขาว ตะบูนดำ เล็บมือนาง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพวกไม้พื้นล่างที่สำคัญได้แก่ ปรงทะเล เถาถอบแถบ หวายลิง สักขี เถากระเพาะปลา เป็นต้น

  • สัตว์

ป่าชายเลนบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ มากมายทั้งสัตว์น้ำ สัตว์บก และสัตว์เลื้อยคลานที่สำคัญได้แก่ พวกสัตว์น้ำชนิดต่างๆ เช่น กุ้ง หอย ปูทะเล ปูแสม ปูก้ามดาบ นาก แม่หอบ ปลาตีน ปลาชนิดต่างๆ พวกสัตว์บกได้แก่ นกกินปลา อีเห็น สิงแสม แมลงชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีสัตว์เลื้อยคลานชนิดต่างๆ ได้แก่ งู ตะกวด

ข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยว

1. ควรพกไม้เล็กๆ ติดตัวไปด้วย ไว้ขู่ลิงในกรณีที่เจอลิงดุ แต่ปกติแล้วลิงจะไม่ทำร้ายเรา ถ้าเราไม่ไปรบกวนเค้า

2. ห้ามล่าสัตว์และตัดต้นไม้บริเวณนี้

3. กรุณาอย่าให้อาหารลิง

4. กรุณาอย่านำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาบริเวณนี้

5. ห้ามทิ้งขยะ

6. กรุณาอย่างส่งเสียงดังเพื่อไม่เป็นการรบกวนสัตว์

7. โปรดเดินตามลูกศรชี้ และอ่านแผ่นป้าย คำบรรยายตลอดแนวทางเดิน เพื่อท่านจะได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง

8. ขอความร่วมมือลงชื่อในสมุดเซ็นต์เยี่ยม ศูนย์วิจัยป่าชายเลนซึ่งจัดไว้ให้ที่บริเวณทางลงป่าชายเลน

9. ถ้าท่านมีปัญหาและข้อสงสัยระหว่างการเยี่ยมชมศูนย์วิจัยป่าชายเลน โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

รูปภาพ

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
ช่วงเวลาท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ค่าเข้าชม
ไม่เสียค่าเข้าชม มีสมุดให้ลงทะเบียนที่ทางเข้า
ที่ตั้ง – ติดต่อศูนย์วิจัยป่าชายเลนหงาว
ที่อยู่ :
185 หมู่ที่ 4 บ้านล่าง ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ : 077-848-392
เวบไซต์ :
การเดินทาง
รถยนต์ : อยู่ห่างจากตัวเมืองระนองไปทางใต้ตามถนนเพชรเกษม ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร บริเวณกิโลเมตรที่ 626-627จะมีทางเลี้ยวขวามือ บริเวณที่ทำการเทศบาลตำบลหงาวเป็นทางลาดยางเข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร
รถโดยสาร : ไม่มีรถโดยสารผ่าน ต้องเหมารถ หรือเช่ารถขับไปเอง

Post Views 8145

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *