10 ที่พักโฮจิมินห์ Ho Chi Minh เวียดนาม ใกล้ตลาดเบนถั่น

โฮจิมินห์  (Ho Chi Minh) หรือชื่อเดิม ไซ่ง่อน เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เป็นเมืองใกล้ทะเล มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน อดีตเคยเป็นอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส มีการขยายวัฒนธรรมเข้ามาสู่โฮจิมินห์ในช่วงนั้น ทำให้มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม ศิลปะ และสถาปัตยกรรมต่างๆ มีความคล้ายแนวยุโรป ที่พักโฮจิมินห์ ราคาไม่แพง งบไม่เกิน 1,500

Read more

9 ที่พักฮอยอัน Hoi An เมืองมรดกโลก ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก

ฮอยอัน (Hội An)เป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเล มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมาก ผู้มาเที่ยวมักมาเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น และร้านค้าขายผลงานทางศิลปะและหัตถกรรม ริมฝั่งแม่น้ำมีร้านคาเฟ่ บาร์ และร้านอาหารเปิดเรียงรายอยู่มากมาย ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าใช้บริการ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่มีอยู่มากมาย เมืองฮอยอันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ในปี พ.ศ. 2542 1. Hoi An Central

Read more

10 ที่พักดานัง ยอดนิยม

ดานัง เป็นเมืองขนาดใหญ่ติดอันดับที่ 4 ของเวียดนาม ที่เหมือนจะเป็นศูนย์กลางของเวียดนามตอนกลางอีกด้วย ในอดีตที่นี่เคยเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็น สนามบิน ศูนย์การค้า ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนดานังและเมืองใกล้เคียง จุดเด่นของที่นี่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกัน ได้แก่ ซึ่งจะเที่ยวได้ทั้งทะเล ภูเขา และมีเมืองเก่าที่สวยงามอีกด้วย 1. โรงแรมอะ

Read more