วัดจุฬามณี อัมพวา

วัดจุฬามณี ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ) กิโลเมตร 34- 35 ตำบลบางช้าง เป็นวัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอก วัดจุฬามณีเป็นหนึ่งในโปรแกรมเที่ยวในการล่องเรือคลองอัมพวา และ โปรแกรมล่องเรือดูหิ่งห้อย วัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สันนิษฐานว่า ท้าวแก้วผลึก(น้อย) นายตลาดบางช้าง ต้นวงศ์ราชินิกุลบางช้างเป็นผู้สร้างขึ้น ภายในวัดมีการตกแต่งด้วยลวดลายสีทองอย่างสวยงาม

บริเวณหลังวัดเดิมเป็นนิวาสสถานของคุณนาค (สมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1 ) และคุณบุญรอด (สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 2)

วัดจุฬามณี

วัดจุฬามณี

คลองอัมพวาหลังวัดจุฬามณี

การเข้าชม
เวลาทำการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
ช่วงเวลาเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ที่ตั้ง – ติดต่อ
ที่อยู่ :
หมู่ 9 ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
การเดินทาง
รถยนต์ : จากตัวเมืองสมุทรสงคราม ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 35 (บางแพ-สมุทรสงคราม) เลยทางแยก เข้าอำเภออัมพวาไปประมาณ 200 เมตร ข้ามสะพานข้ามคลองอัมพวา เลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงวัดจุฬามณี

Post Views 4849

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *