วัดปราสาท เชียงใหม่ ชมสถาปัตยกรรมแบบล้านนา

วัดปราสาท ถนนอินทวโรรส ซอย 3 อำเภอเมือง ใกล้กับวัดพระสิงห์ จากวัดพระสิงห์สามารถเดินไปได้ใช้เวลา 10 นาที

จุดเด่น คือ วิหารซึ่งมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาดั้งเดิม ที่หน้าบันวิหารมีลวดลายปูนปั้นประดับกระจกสี และไม้แกะสลักรูปสิงห์ฝีมือประณีต ซุ้มปราสาทที่ประดิษฐานพระประธานเป็นศิลปะล้านนาโบราณที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 495

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *