อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เกาะเภตรา เกาะเขาใหญ่ เกาะลันตี ตรัง

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ครอบคลุมพื้นที่อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และอำเภอละงู จังหวัดสตูล ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2537 ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ อาทิ เกาะเภตรา เกาะเขาใหญ่ เกาะลันตี เกาะลิดี เกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียง เกาะเปรามะ

การเดินทาง สามารถเช่าเรือจากท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล หรือจากท่าเรือกันตัง จังหวัดตรัง ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือเดือนธันวาคม ถึงเดือนเมษายน

บริเวณที่ทำการอุทยานมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 02562 0760? www.dnp.go.th? หรือ กองอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา หมู่ที่ 4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โทร. 0 7478 3074

ที่มา. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Post Views 244

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *