โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น / โอซาก้า

โอซาก้า (Osaka : 大阪) เป็นเมืองใหญ่ในภูมิภาคคันไซ มีความเจริญ และการเดินทางที่สะดวกไม่แพ้โตเกียว นักท่องเที่ยวนิยมใช้โอซาก้าเป็นฐานในการไปเที่ยวอื่นในภูมิภาคคันไซ เช่น เกียวโต นารา โกเบ ฮิเมจิ เนื่องจากโอซาก้าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคคันไซ

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของโอซาก้าได้แก่ ปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทที่มีการสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1583 ต่อมาถูกทำลาย และก็มีการสร้างใหม่ขึ้นมาอีกจนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้โอซาก้ายังมีย่านชอปปิ้งหลายย่าน เช่น Umeda และ Namba (บริเวณรอบๆ ป้ายกูลิโกะยักษ์)

การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังโอซาก้า ค่อนข้างสะดวก มีสายการบินบินตรงถึง 3 สายการบินได้แก่ Thai Air asia X, Nok Scoot และการบินไทย ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมงก็ถึงโอซาก้าแล้ว หรือ จะเดินทางจากโตเกียวมาโอซาก้าก็มีรถไฟ Shinkansen ใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมง

เตรียมตัวไปเที่ยวญี่ปุ่น ข้อมูลที่ควรรู้ก่อนไปญี่ปุ่น วีซ่า พาสปอร์ต เงิน มารยาทคนญี่ปุ่น
การขึ้นรถไฟ ขึ้นรถไฟในญี่ปุ่นยังไงไม่ให้หลง ไม่จำเป็นต้องรู้ภาษาญี่ปุ่น
การเลือกที่พักในโอซาก้า พักที่ไหนดี ย่านไหนสะดวก

Post Views 20

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *