รวมที่พักสมุทรสงคราม

จังหวัดสมุทรสงคราม อยู่ในเขตภาคกลางตอนล่าง แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า เมืองแม่กลอง  เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของไทย มีแหล่งท่องเที่ยวแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมและวัฒนธรรม แต่เน้นไปทางตลาดน้ำ เนื่องจากมีแม่น้ำลำคลองอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยากไปสัมผัส อีกทั้งยังอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร และการเดินทางไปสะดวก จึงเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญอีกจังหวัดหนึ่งในภูมิภาค ส่วนที่เที่ยวที่น่าสนใจ เช่น ตลาดน้ำอัมพวา ดอนหอยหลอด อุทยาน ร.2 ค่ายบางกุ้ง เป็นต้น สวนนพรัตน์

Read more

ตลาดน้ำบางน้อย บางคนที แผนที่ตลาดน้ำชุมชนบางน้อย

ตลาดน้ำบางน้อย เป็นตลาดน้ำเก่าแก่แห่งหนึ่งมีอายุมากกว่า 100 ปี อยู่ใกล้ๆ ตลาดน้ำอัมพวา ห่างจากอัมพวาประมาณ 4 กิโลเมตร ที่ตั้งของตลาดน้ำบางน้อยอยู่ที่ หน้าวัดเกาะแก้ว อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ถ้าขับรถมาก็สามารถจอดรถที่วัดเกาะแก้วได้เลยครับ ที่จอดรถเยอะมาก เมื่อก่อนตลาดน้ำบางน้อย เป็นที่ค้าขายผลไม้ พืชผลทางการเกษตร จากชาวสวนที่อยู่รอบๆตลาด เช่นมะพร้าว

Read more

ค่ายบางกุ้ง วัดบางกุ้ง สมุทรสงคราม

ค่ายบางกุ้ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง เมื่อมาถึงบริเวณค่ายจะมองเห็นแนวกำแพงจำลองสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์จากการสู้รบ ค่ายแห่งนี้เป็นค่ายทหารเรือไทยที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ หลังจากเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อพ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้ยกกองทัพเรือมาตั้งค่ายที่ตำบลบางกุ้ง เรียกว่า ค่ายบางกุ้ง เนื่องจากเมืองแม่กลองเป็นเส้นทางที่กองทัพพม่าใช้ในการเดินทัพ โดยสร้างกำแพงล้อมวัดบางกุ้งให้อยู่กลางค่ายเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นที่เคารพบูชาของทหาร พระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้คนจีนจากระยอง ชลบุรี ราชบุรีและกาญจนบุรีรวบรวมผู้คนมาตั้งเป็นกองทหารรักษาค่าย ค่ายนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนี่งว่า ค่ายจีนบางกุ้ง

Read more

อุทยาน ร.2 พิพิธภัณฑ์ขนมไทย พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอัมพวา

อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือชื่อย่อ อุทยาน ร.2 เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องมาเมื่อมาเที่ยวอัมพวา อุทยาน ร.2 เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ของ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ จนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) บริเวณที่ก่อสร้างอุทยานพระบรมราชานุสรณ์นี้ พระราชสมุทรเมธี เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยารามเป็นผู้น้อมเกล้าฯถวาย มีพื้นที่ประมาณ 11 ไร่

Read more

ตลาดน้ำอัมพวา สมุทรสงคราม

ตลาดน้ำอัมพวา เป็นตลาดริมคลอง ตั้งอยู่ใกล้วัดอัมพวันเจติยาราม เปิดขายทุกวันศุกร์ เสาร์, อาทิตย์ และวันหยุด ในช่วงเวลาเย็นตั้งแต่ช่วงเวลา 12.00-20.00 น. ในคลองอัมพวาจะมีพ่อค้าแม่ค้าพายเรือขายอาหารและเครื่องดื่ม เช่น หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว กาแฟ โอเลี้ยง ขนมหวานต่างๆ และมีรถเข็นขายของบนบกด้วย บรรยากาศสบายๆ มีเพลงฟัง

Read more

วัดจุฬามณี อัมพวา

วัดจุฬามณี ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 325 (สมุทรสงคราม-บางแพ) กิโลเมตร 34- 35 ตำบลบางช้าง เป็นวัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอก วัดจุฬามณีเป็นหนึ่งในโปรแกรมเที่ยวในการล่องเรือคลองอัมพวา และ โปรแกรมล่องเรือดูหิ่งห้อย วัดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง สันนิษฐานว่า ท้าวแก้วผลึก(น้อย) นายตลาดบางช้าง ต้นวงศ์ราชินิกุลบางช้างเป็นผู้สร้างขึ้น ภายในวัดมีการตกแต่งด้วยลวดลายสีทองอย่างสวยงาม บริเวณหลังวัดเดิมเป็นนิวาสสถานของคุณนาค (สมเด็จพระอมรินทรามาตย์พระบรมราชินีในรัชกาลที่

Read more

ตลาดน้ำท่าคา สมุทรสงคราม

ตลาดน้ำท่าคา ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าคา ไม่ไกลกับอัมพวา เป็นตลาดนัดทางน้ำที่ยังคงความเป็นธรรมชาติของวิถีชีวิตชาวบ้านซึ่งมีอาชีพทำสวนปลูกพืชชนิดต่างๆ ชาวบ้านจะพายเรือนำผลผลิต พืชผักและผลไม้จากสวน เช่น พริก หอม กระเทียม น้ำตาลมะพร้าว ฝรั่ง มะพร้าว ชมพู่ องุ่น ส้มโอมาขายในราคาที่ถูกมาก (ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง) สินค้าที่โดดเด่นและมีราคาถูก ในตลาดน้ำท่าคาจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทมะพร้าว ทั้งผลมะพร้าว น้ำตาลมะพร้าว

Read more

วัดบ้านแหลม สมุทรสงคราม

วัดบ้านแหลม หรือ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมือง บริเวณถนนเพชรสมุทร เดิมชื่อวัดศรีจำปา เป็นวัดที่สำคัญของจังหวัด ตามพงศาวดารฉบับราชหัตถเลขา ปีพ.ศ.2307 พม่ายกทัพเข้ามาตีเมืองเพชรบุรี แต่กองทัพของกรุงศรีอยุธยาได้ยกทัพมาช่วยรักษาเมืองไว้ได้ ชาวบ้านแหลมในเขตเมืองเพชรบุรีอพยพหนีพม่ามาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณตำบลแม่กลองเหนือวัดศรีจำปา จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านแหลม ตามชื่อบ้านเดิมของตนในเมืองเพชรและช่วยกันบูรณะวัดศรีจำปา เรียกวัดนี้ใหม่ว่า วัดบ้านแหลม ชาวบ้านแหลมนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นชาวประมง คราวหนึ่งได้ออกไปลากอวนในอ่าวแม่กลองพบพระพุทธรูปติดอวนขึ้นมา 2

Read more

ดอนหอยหลอด สมุทรสงคราม

ดอนหอยหลอด สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นสันดอนตั้งอยู่ปากแม่น้ำแม่กลอง เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า ทรายขี้เป็ด ดอนหอยหลอดมีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 แห่ง แห่งแรกได้แก่ ดอนนอก อยู่บริเวณปากอ่าวแม่กลอง เดินทางไปได้โดยทางเรือ

Read more