ทางเดินสายปรัชญา เกียวโต philosopher’s walk

ญี่ปุ่น / เกียวโต / ทางเดินแห่งปรัชญา

ทางเดินแห่งปรัชญา (Philosopher’s Walk, Philosopher’s Path : 哲学の道) เป็นทางเดินเลียบคลอง ที่อยู่ระหว่างวัดเงิน กินคะคุจิ (Ginkaku-ji) และวัดนังเซนจิ (Nanzen-ji) มีระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ระหว่างทางจะมีต้นซากุระนับร้อยต้น เป็นจุดชมซากุระที่สำคัญของเมืองเกียวโต

เหตุที่เรียกทางเดินเส้นนี้ว่า “ทางเดินแห่งปรัชญา” หรือ “เส้นทางสายนักปราชญ์” เนื่องจากในช่วงศตวรรษที่ 20 มีนักปรัชญาชาวญี่ปุ่น (และเป็นอาจารย์สอยที่มหาวิทยาลัยเกียวโต) นามว่า Nishida Kitaro (西田 幾多郎) ใช้เดินทำสมาธิ ไปยังมหาวิทยาลัยเกียวโตเป็นประจำ

เส้นทางเดินแห่งปรัชญา จะผ่านร้านอาหาร วัด ศาลเจ้า เช่น วัด Honen-in, วัดนังเซนจิ, วัดเงิน กินคะคุจิ การเดินชมวัดในเส้นทางนี้จะใช้เวลา 3-5 ชั่วโมง หรือถ้าไม่แวะวัด อาจจะเลือกเดินระยะทางสั้นๆ 500 – 1,000 เมตรก็ได้

ทางเดินแห่งปรัชญา ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ต้นซากุระจะทิ้งใบจะหมดต้น และออกดอกในช่วงต้นเดือนเมษายน

คลองที่เลียบไปกับทางเดิน เป็นคลองที่สร้างขึ้นในสมัยเมจิ (Meiji) มีต้นน้ำอยู่ที่ทะเลสาบบิวะ (Biwa)

น้ำในคลองสะอาดมากมีปลา และ เป็ดว่ายน้ำ

การเดินทาง
รถไฟ : ลงที่สถานี Keage และเดินต่อไปอีกประมาณ 15 – 20 นาที
รถประจำทาง : ลงป้าย Nanzenji-Eikando-michi และเดินต่อไปอีกประมาณ 300 เมตร

Post Views 1294

admin

นักเขียนประจำ emagtravel.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *