เรือนประทับแรม ดอยผาตั้ง จุดชมดอกนางพญาเสือโคร่งบนดอยอินทนนท์

เรือนประทับแรม ดอยผาตั้ง หรือที่นักท่องเที่ยวเรียกกันติดปากว่า พระตำหนักดอยผาตั้ง ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่ 8 (ดอยผาตั้ง) ชื่อเรือนประทับแรมแห่งนี้ตั้งชื่อตาม “ดอยผาตั้ง” ซึ่งเป็นเรือนรับรองพิเศษของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) ในโอกาสที่เสด็จฯ มาทรงงาน และเยี่ยมเยียนราษฎรทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา โดยบริเวณพื้นที่โดยรอบพระตำหนักดอยผาตั้ง จะล้อมรอบไปด้วยต้นนางพญาเสือโคร่ง

Read more

พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ เชียงใหม่

พระตำหนักดาราภิรมย์ อยู่ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นพระตำหนักที่มีความสวยงาม และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พระตำหนักแห่งนี้สร้างขึ้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ทรงย้ายกลับมาประทับที่เชียงใหม่

Read more

พระตำหนักปางตอง สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน

พระตำหนักปางตอง หรือ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยเป็นศูนย์บริการและพัฒนาแห่งที่สองของโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ทั้งหมด 5,353 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลหมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน โดยใช้เป็นสถานที่สำหรับการทดลองค้นคว้าวิจัย และสาธิตชาวไทยภูเขาในพื้นที่สูง ได้แก่ บ้านปางตอง (ไทยใหญ่,กะเหรี่ยง) บ้านนาป่าแปก (ม้ง,ไทยใหญ่) บ้านห้วยมะเขือส้ม การเพาะปลูกพืช

Read more

ปราสาทนิโจ เกียวโต Nijo Castle

ญี่ปุ่น / เกียวโต / ปราสาทนิโจ ปราสาทนิโจ (Nijo Castle : 二条城) เป็นปราสาทที่อยู่ใจกลางเกียวโต และเป็นปราสาทที่สร้างบนพื้นราบ มีคลอง 2 ชั้นล้อมรอบปราสาท สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1603 เพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนโทคุกาวา อิเอะยาสุ (Tokugawa

Read more

พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พระราชวังบางปะอิน ตั้งอยู่ใน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ห่างจากเกาะเมืองลงมาทางทิศใต้ประมาณ 18 กิโลเมตร เป็นพระราชวังเก่าแก่ที่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เนื่องจากเป็นที่ประสูติของพระองค์ ใช้เป็นสถานที่ที่ทรงใช้ประทับแรม ของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ตัวอาคารต่างๆ ในพระราชวังสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมหลายแบบทั้งแบบไทย ยุโรป จีน และขอม มีความสวยงามแตกต่างกันออกไป ประวัติความเป็นมา

Read more

พระราชวังรัตนรังสรรค์ ระนอง

ระนอง / พระราชวังรัตนรังสรรค์ ระนอง พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) เป็นพระราชวังรัตนรังสรรค์ที่ทำขึ้นมาใหม่ แทนของเดิมที่ได้พังไป นับว่าเป็น 1 ใน 19 พระราชวังของไทยที่มีประกาศพระบรมราชโองการยกขึ้นเป็นพระราชวัง ที่ตั้งพระราชวังรัตนรังสรรค์ของเก่าจะอยู่ที่บริเวณศาลากลางเมืองระนอง สร้างขึ้นโดยพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซิมก๊อง) ปัจจุบันถูกรื้อสร้างเป็นศาลากลางระนองไปแล้ว พระราชวังรัตนรังสรรค์เป็นพระราชวังที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์การเสด็จประทับแรมจังหวัดระนองของพระมหากษัตริย์ 3 พระองค์

Read more

เที่ยวเมืองระนอง น้ำพุร้อนรักษะวาริน พระราชวังรัตนรังสรรค์ จวนเจ้าเมืองระนอง ภูเขาหญ้า

ระนอง / เที่ยวเมืองระนอง น้ำพุร้อนรักษะวาริน พระราชวังรัตนรังสรรค์ จวนเจ้าเมืองระนอง ภูเขาหญ้า วันที่ 3 : เที่ยวเมืองระนอง จากรีวิวตอนที่แล้ว –> รีวิวเที่ยวเกาะพยาม บินนกแอร์ ขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวรอบเกาะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ฝั่งระนองแล้ว วันนี้เราจะมาเที่ยวในตัวเมืองระนองกัน การเที่ยวในเมืองระนองโดยไม่มีรถส่วนตัวค่อนข้างลำบาก และจะไปได้เพียงไม่กี่ที่

Read more

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพชรบุรี

เพชรบุรี / พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เพชรบุรี พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายพระรามหก ตำบลห้วยทรายเหนือ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 216-217 เลยหาดชะอำมา 8 กิโลเมตร เป็นพระตำหนักที่ประทับริมทะเล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้รื้อพระตำหนักหาดเจ้าสำราญมาปลูกขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2466 ได้รับขนานนามว่า พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง ลักษณะเป็นพระตำหนักแบบไทยผสมยุโรป เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง

Read more

ชมพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม พระราชวังสวยใกล้กรุงเทพฯ

ถ้าพูดถึงจังหวัดนครปฐม 2 อย่างแรกที่นึกถึง คือ พระราชวังสนามจันทร์ และ องค์พระปฐมเจดีย์ ถ้าใครได้ติดตามรีวิวผมมาตลอดจะทราบว่าเมื่อปีก่อนผมเคยไปที่พระปฐมเจดีย์มาแล้ว แต่ว่าตอนนั้นพระราชวังสนามจันทร์ปิด เลยไม่ได้เข้าไป แต่ครั้งนี้มาเที่ยวนครปฐม พระราชวังสนามจันทร์เปิดให้เข้าชมได้ตามปกติ เลยถือโอกาสนี้ถ่ายรูป รีวิว และเล่าประวัติความเป็นมาพอสัังเขปเกี่ยวกับพระราชวังแห่งนี้ การเดินทางมาพระราชวังสนามจันทร์ ก่อนอื่นขอบอกการเดินทางมายังพระราชวังสนามจันทร์ก่อน ให้ใช้ถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครปฐม ตรงมาเรื่อยๆ จนเจอพระปฐมเจดีย์อยู่ข้างหน้า

Read more

พระราชวังบ้านปืน พระรามราชนิเวศน์ แผนที่ การเดินทาง

เพชรบุรี / พระราชวังบ้านปืน พระรามราชนิเวศน์ แผนที่ การเดินทาง พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี เป็นพระราชวังที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรป เป็นหนึ่งในพระราชวังของไทยที่มีความสวยงาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์ให้สร้างด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นพระราชนิเวศน์สำหรับประทับแรมในฤดูฝน ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดซื้อที่จากราษฎร

Read more