วัดเอคันโด เกียวโต Eikando Temple

ญี่ปุ่น / เกียวโต / วัดเอคันโด วัดเอคันโด (永観堂 : Eikando Temple) หรือชื่อเต็มคือวัดเอคันโด เซนรินจิ (Eikando Zenrin-Ji Temple) เป็นวัดพุทธ นิกายโจโด (Jodo) อยู่ในโซนตะวันออกของเกียวโต ใกลกับวัดนันเซงจิ (Nanzenji

Read more

ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine) เกียวโต

ญี่ปุ่น / เกียวโต / ศาลเจ้าฟุชิมิ อินาริ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fushimi Inari Shrine : 伏見稲荷大社) หรือที่บางคนเรียกกันว่าศาลเจ้าเสาแดง ศาลเจ้าสุนัขจิ้งจอก เป็นศาลเจ้าศาสนาชินโต สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเจ้า Inari เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก (the Shinto

Read more

ศาลเจ้ายาซากะ ศาลเจ้ากิออน เกียวโต Yasaka Shrine

ญี่ปุ่น / เกียวโต / ศาลเจ้ายาซากะ ศาลเจ้ายาซากะ (Yasaka Shrine : 八坂神社) หรืออีกชื่อหนึ่งคือศาลเจ้ากิออน เป็นศาลเจ้าชินโต สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 656  ตั้งอยู่ใจกลางกิออน เกียวโต นักท่องเที่ยวที่มากิออนก็มักจะแวะมาชมและสักการะศาลเจ้าด้วย โดยจะใช้เวลาชมไม่นาน เนื่องจากพื้นที่ในศาลเจ้ามีไม่มาก ชาวญี่ปุ่น

Read more

เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น / เกียวโต เกียวโต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของญี่ปุ่น อยู่ในภูมิภาคคันไซ เมืองเกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่นมาก่อน ทำให้มีวัดและศาลเจ้าเก่า อยู่เป็นจำนวนมาก วัดและศาลเจ้าเก่าเหล่านี้รอดพ้นจากการโจมตีทางอากาศ ในสมัยสงครามโลก และอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวเกียวโตเยอะเป็นพิเศษ เนื่องจากว่าใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่สวยที่สุดในญี่ปุ่น มีสีแดงสด สีส้ม สีเหลือง ส่วนสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีนั้นส่วนมากจะอยู่ในวัด หรือ ศาลเจ้า

Read more

วัดเองโคจิ เกียวโต Enkoji Temple

ญี่ปุ่น / เกียวโต / วัดเองโคจิ วัดเองโคจิ (Enkoji Temple : 圓光寺) เป็นวัดที่อยู่ทางตอนเหนือของเกียวโตฝั่งตะวันออก ตั้งอยู่บนเนินเขา ใกล้กับวัดชิเซนโดะ (Shisen – do) และ วัดแมนชูอิน (Manshu-in) วัดนี้เป็นวัดนิกายเซน ขึ้นชื่อเรื่องสวนหิน

Read more

วัดชิเซนโด เกียวโต Shisen-do Temple

ญี่ปุ่น / เกียวโต / วัดชิเซนโด ทางเข้าวัดชิเซนโด (Shoyudo) ซุ้มประตูไม้ไผ่แบบเรียบง่าย วัดชิเซนโด (Shisen-do Temple : 詩仙堂 หรืออีกชื่อคือวัดอูโทะซึคะ Outotsu-ka) เป็นวัดพุทธนิกายเซน อยู่ที่ตอนเหนือของกรุงเกียวโต ใกล้กับวัดแมนชูอิน (Manshuin) นักท่องเที่ยวนิยมเที่ยวสองวัดนี้เป็นแพคคู่กัน ที่มาของชื่อวัดชิเซนโด

Read more

วัดแมนชูอิน เกียวโต Manshuin Temple

วัดแมนชูอิน (Manshuin Temple : 曼殊院 หรืออีกชื่อคือ แมนชูอินมงเซคิ Manshuin Monzeki) เป็นวัดพุทธนิกายเทนได (Tendai) อยู่ตอนเหนือของเกียวโต ใกล้กับวัดชิเซนโด (Shisen-do Temple) นักท่องเที่ยวนิยมที่จะเที่ยวสองวัดนี้คู่กัน วัดแมนชูอินมีนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เยอะมากอาจเป็นเพราะว่าตัวอาคารของวัดและสวน ไม่ได้สวยสะดุดตาเหมือนวัดอื่น และเดินทางลำบาก แต่วัดนี้มีความสำคัญตรงที่เป็นวัดเก่า

Read more

กิออน แหล่งเกอิชาในเกียวโต Gion – ข้อห้ามในย่านนี้

ญี่ปุ่น / เกียวโต / กิออน กิออน (Gion : 祇園) เป็นย่านที่มีร้านชา ร้านอาหารที่ให้บริการด้วยเกอิชา มากที่สุดในเกียวโต หรืออาจจะบอกได้ว่าอยากเจอเกอิชาตัวเป็นๆ ต้องมาที่กิออน บรรยากาศในย่านกิออนจะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้นหลังเล็กๆ อยู่ติดกัน เวลาที่ร้านเหล่านี้เปิดให้บริการจะเป็นช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินไปแล้ว ดังนั้นการมาเที่ยวย่านกิออนต้องมาช่วงเย็นไปจนถึงค่ำ ย่านกิออนในเกียวโตนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน 2

Read more

วัดนันเซนจิ เกียวโต Nanzenji Temple

ญี่ปุ่น / เกียวโต / วัดนันเซนจิ วัดนันเซนจิ (Nanzenji Temple : 南禅寺) เป็นวัดนิกายเซน (Rinzai) ที่สำคัญของเกียวโต ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณตีนเขาฮิกาชิยามา เดินทางสะดวกไปได้ทั้งรถบัส และ รถไฟ บริเวณนี้มีวัดและศาลเจ้าดังๆ หลายแห่งที่สามารถเดินต่อถึงกันได้ เช่นศาลเจ้าเฮอัน

Read more

เกียวโต ทาวเวอร์ Kyoto tower

ญี่ปุ่น / เกียวโต / เกียวโต ทาวเวอร์ เกียวโต ทาวเวอร์ (Kyoto tower : 京都タワー) เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในเกียวโต มีความสูง 131 เมตร มีความสูงไม่มากเมื่อเทียบกับตึกสูงๆ ในโอซาก้า หรือ โตเกียว เพราะเกียวโตเป็นเมืองแห่งวัด และศาลเจ้าเก่า

Read more